Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ми-8 вертолеттуң аңдарылган черинге Тываның Баштыңы ужуп четкен

Ми-8 вертолеттуң аңдарылган черинге Тываның Баштыңы ужуп четкен 10.08.2015
 Август 7-де тус чернии-биле 22 шак 20 минута турда, Кризистиг байдалдарда эргелеп-башкарылга төвүнүң оперативтиг төвүнче, Кызыл кожуунда даглыг сын ийинде, эрткен чылын октябрьда читкен «Тыва-Авиа» авиакомпанияның МИ-8 вертоледунуң кезектери тывылган хевирлиг деп, дыңнадыг келген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол камгалакчылар болгаш истекчилер бөлүүн тургузуп, ынар дарый ужуп үнер айтыышкынны берген. Социал четкилерде бодунуң чагыдыкчыларынга байдалды боду хыналдага алырын дыңнаткан. 
 «Бистиң оолдарывысты база вертолетту дилээринге дыка хөй күштер болгаш сагыш-сеткил хөлзээшкини үнген. Үе база хөй эрткен… Бо удаада озал-ондак болган черни көрүп кааны чадавас, ынчалза-даа далажып болбас. Дыка хөй дидир-дидирлер, «ылап шын» фактылар турган. Истелге бөлүүн, камгалакчыларны дарый чыгдым. Чүгле олар шынга дүүшкен медээни берип болур. Ынчангаш бодум ону хыналдага алыр мен. А түңнелдерни албан дыңнадыр мен» - деп, Шобан Кара-оол бижээн. 
  Россияның Онза байдалдар яамызының ТР-де кол эргелелиниң база Тываның дилээшкин-камгалал төвүнүң оперативтиг бөлүктери медээни тодарадыры-биле ынаар дораан аъттанган.
 Дүүн 7 шакта Россияның ОБЯ Сибирьниң регион төвүнүң МИ-8 вертоледу-биле ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оол, Россияның ОБЯ ТР-де Кол эргелелиниң начальниги Андрей Назаров, камгалакчылар бөлүү аңаа четкен. 
 Күштерни болгаш аргаларны мөөңнээри-биле ведомстволар аразының оперативтиг штавының ажылын организастаан. 
 2014 чылдың октябрь 10-да Тожу кожууннуң Соругдан Кызылче ужуп үнген Ми-8 вертолет-биле харылзаа читкенин, чогуур үезинде ужуп келбээнин сагындыраал. Россавиацияның дыңнадыы-биле алырга, бортка 14 кижи чораан. Вертолетту 1981 чылда бүдүрген, капиталдыг 9 септелгени эрткен. Агаар транспортунуң шимчээшкининиң айыыл чок чорук дүрүмүн хажыткан дугайында кеземче херээн оттурган. Дилээшкин үезинде 70 муң ажыг дөрбелчин километр черни шинчилеп дилээн. Эрткен чылдың эң сөөлгү хонуунга чедир Ми-8 вертолеттуң турар черин айыткан кижиге 500 муң рубль түңнүг шаңнал акшазын Тываның Баштыңы чарлаан турган. Агаар-бойдустуң байдалдары база кыш дүшкени-биле ажылды түр када соксаткан. Чайын дилээшкин ажылдары катап эгелээн. 
 2014 чылдың октябрь 10-дан тура дилээшкинге турган Ми-8 вертолет Улуг-О хемниң бажында ол-дур деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бадыткаан. Авиа-арга-арыг разведказын чорудуп турган специалистер вертолеттуң «Тыва Авиа» деп бижиктиг кезээн тыпканнар. 
 «Оларның (экипажтың болгаш пассажирлерниң) оон өске аргазы чок болганы, харааданчыг-дыр. Канчаарга-даа, озал-ондак болган-дыр. Камгалакчылар болгаш истелге бөлүү ажылын эгелээн. Кижи бүрүзүнүң салым-хуузу билдине бээрге, кажыыдалды чарлаар бис. Олар Тываның болгаш Хакасияның төлептиг оолдары чораан…» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол медеглээн.

Возврат к списку