Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ырак-узак Бай-Тайгаже кичээнгей

Ырак-узак Бай-Тайгаже кичээнгей 12.04.2013
Бай-Тайга кожууннуң сайзыралының дугайында айтырыгны Тываның Баштыңының даалгазын езугаар Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргитке болган чөвүлел хуралга чамдык сайыттарның болгаш муниципалдыг тургузугнуң чагыргазының төлээлериниң киржилгези-биле сайгарган.
    Бай-Тайга дээрге Тывада мал ажыл-агыйлыг эң ырак кожууннарның бирээзи болур. Сөөлгү чылдарда ол талазы-биле кожуун элээн улуг чедиишкиннерни чедип алган. 2011 чылдың түңнели-биле көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин сайзырадырының темпилериниң талазы-биле муниципалдыг тургузугларның аразынга тиилекчи болгаш, Наадым эрттирер эргени чаалап алган. Ындыг турбуже тус чер бюджединиң акша-хөреңгизиниң чедишпезинден кожууннуң суурларының социал айтырыгларын долузу-биле шиитпирлээри болдунмайн турар.Чамдык айтырыгларны шиитпирлээринге дуза көргүзерин муниципалдыг тургузугнуң чагыргазы Чазактан, республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдан дилээн. Бай-Тайганың ажыл-амыдыралынга «кызыы черлерни» шиитпирлээр талазы-биле ажыл-херектерниң чурумун чугаалажырын болгаш шиитпирлерни ажылдап кылырын хуралды ажыдып тура, Шолбан-оол Иргит демдеглээн. Ол ырак кожууннуң чурттакчыларын Тээли суурга 140 олуттуг уруглар садының тудуу, школаларның болгаш чуртталга бажыңнарының септелгези, Кызыл-Даг суурнуң чырык хандырылгазы болгаш өске-даа айтырыглар дүвүредип турар.
  Бо айтырыгларны шиитпирлээр, кожууннуң чурттакчыларынга дуза чедирер талазы-биле тодаргай хемчеглерни ол чөвүлел хуралга ажылдап кылган болгаш харыысалгалыг кижилерни томуйлаан.

Возврат к списку