Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалынга Covid-19-ка удур тарылга кылыр пунктуларны немей ажыдар

Тываның найысылалынга Covid-19-ка удур тарылга кылыр пунктуларны немей ажыдар 15.06.2021
Кызыл хоорайда Кочетов кудумчузу, 43 бажыңда “Ажаалга банкызы” ЭАН база Кечил-оол кудумчузу, 7Б адресте хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төпке тарылга кылыр көжүп чоруур ийи пунктуну немей ажылдадыр. 
Республиканың кадык камгалал сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай, чазак хуралында чаа коронавирус инфекциязынга удур республиканың чонун тарып турарының дугайында дыңнадып турар, ол медээни берген. 
2021 чылдың июнь 15-ке чедир 55 264 кижи бирги тарыышкынны эрткен. Оларның санында хоочураан аарыгларлыг 16 524 кижи бар, азы 29,9 хуу. Россияда ортумак көргүзүгден 19 хуу хөй, азы республика тарылга планын 44,8 хуу чедирген. Регионнар рейтингизинде Тыва дөрткү черде. 
Амгы үеде вакцинацияның ниити темпизи 100 муң чурттакчы чонга онааштыр, ортумаа-биле 183 кижи. Ол талазы-биле республика 85 регионнар аразындан 22-ги черде. Тыва 60 хардан өрү назылыг кижилерни тарып камгалаары-биле үшкү черде, Covid-19 удур тарылганы чурттакчы чоннуң ол бөлүүнүң 35,6 хуузу алган. Тарылганың долу курузун (вакцинаның I база II кезээн) 43458 кижи алган, ооң аразында 9172 кижи - 60 хардан өрү назылыг. 
Регионда бо хүнде 43 тарыышкын пунктулары ажылдап турар. Кызыл хоорайда «Пять звезд»,«Курай-Курай» садыг бажыңнарында немей ажыткан пунктулар дыштаныр хүн чокка, 10.00 шактан 16.00 шакка чедир ажылдап турар. А Чонну ажылга хаара тудар төпте тарыышкын пунктузу албан чериниң ажылдаар шактарында келген кижилерге тарылганы кылып турар. 
Кадык камгалал сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай күш-ажылчы коллективтерни тарылгаже хаара тудар дээш, найысылалдың шупту эмнелге албан черлерин организацияларда база бүдүрүлгелерде бөгүнден эгелеп быжыглаанын дыңнаткан. Чурттакчы чонга ачы-дуза чедирер бүдүрүлгелер база албан черлерин баштай тарыыр. 
2021 чылдың июнь 15-тиң хүнү-биле алырга, Тывада чаа коронавирус халдавырындан аараанын лабораторияга бадыткаан 51 таварылга бүрүткеттинген.

Возврат к списку