Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Июньнуң 20-ден 22-ге чедир Тывага «VI Төп Азия төөгү номчулгалары» бүгү-российжи эртем-практиктиг конференция болуп эртер

Июньнуң 20-ден 22-ге чедир Тывага «VI Төп Азия төөгү номчулгалары» бүгү-российжи эртем-практиктиг конференция болуп эртер 18.06.2024 Тываның найысылалы «Төп Азия төөгү номчулгалары» деп алды дугаар бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияның киржикчилерин хүлээп алырынга белен. Тываның күрүне университеди республика Чазааның, «Ада-чурт төөгүзү» фондунуң, Россияның Эртемнер академиязының Сибирь салбырының философия база эрге-хоойлу институдунуң деткимчези-биле конференцияны эрттирер.

Сибирьде база ооң регионнарында этносоциалдыг байдалды сайгарар шөлчүгеш кылдыр ТывКУ-нуң эртемденнериниң инициативазы-биле конференция ажылдап эгелээнин сагындыраал. Ындыг болзажок номчулгаларның бирги чадазы-ла чоокку болгаш ыраккы даштыкы чурттарның эртемденнериниң сонуургалын хаара тудуп, делегей чергезинче үнген. 2022 чылда эрткен V конференцияның ажылынга Сибирь федералдыг округда дээди өөредилге черлеринден аңгыда, Кыдат, Моол, Казахстан, Киргизиядан эртемденнер киришкен.

Элээн каш төөгүлүг хүннерге тураскааткан VI Төп Азия төөгү номчулгаларынга хөй төлээлер киржири билдинген. Россияның Эртемнер академиязының 300 чылы, Совет Эвилелиниң Кыдат Улус Республиканы хүлээп, ооң-биле дипломаттыг харылзааны эгелээниниң 75 чылы, Кызыл хоорайның база Тывага российжи хайгааралды тургусканының 110 чылы, ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле киргениниң 80 чыл ою дээн ышкаш, юбилейлер бар.

Номчулгалар программазында делегейниң болгаш российжи төөгүнүң чугула айтырыгларынга, чурт шинчилелиниң амгы байдалынга болгаш келир үезинге, Төп Азия чоннарының шажыннар аразында удур-дедир харылзаазының талазы-биле илеткелдер болур. Оон аңгыда, амгы үеде нептереңгей темалар – азий чоннарның ылгалының шинчилелдери, Азия чурттарының “шинчилеттинмээн арыннары”, оларның культура өнчү салгалы болгаш демниг хөделиишкиннери, ол ышкаш гуманитарлыг эртемнерге, төөгүге база чурагай технологияларын ажыглаар айтырыгны көдүрер планныг.

Айыттынган темалар сайгарылгазы-биле ол кызыгаарлаттынмас. Организаторлар киржикчилерден кирген чагыг аайы-биле, илеткелдерниң темазын хевирлээр. Номчулганың киржикчилер составы база аңгы – билдингир профессорлардан эгелээш эртемче бирги базымын баскан магистрлар база студентилерден чаа аттар. Конференцияга ырактан, азы видеоконференцхарылзаазы-биле киржип база болур.

Конференция Тываның күрүне университединиң төөгү факультединиң бажыңынга болуп эртер.


Возврат к списку