Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школаларында халас изиг чемниң бир кижиге өртээн 64,56 рубль чедир өстүрген

Тываның школаларында халас изиг чемниң бир кижиге өртээн 64,56 рубль чедир өстүрген 02.06.2021
Тывада школаларның эге класс өөреникчилеринге изиг чемненилгени организастаарының чурумун бадылаан. Республика Чазаа ооң дугайында доктаалды хүлээп алган.
 Чаа өөредилге чылында 1-4 класстарның шупту өөреникчилерин халас изиг чем-биле хандырар. Республика бюджединде ол сорулгага 382,2 млн. рубльди тускайлаан. Эге школаның өөреникчи бүрүзүн хүннүң-не ортумаа-биле 64 рубль 54 копеекке (2020 чылда – 60,12 рубль) хүннүң-не изиг эртенги чем азы дүштеки чем-биле хандырыры көрдүнген. Школаның удуртулгазы ада-иелерниң бижимел билдириишкининге даянып, халас изиг чем алыр уругларның даңзызын тургускан. 
Республика Чазааның бадылааны чурум боттарында столовая азы чем кылыр чер чок школаларга, санитарлыг арыг-силиг чурумун сагывышаан, хөй-ниитиниң чемненилге бүдүрүлгелеринден дүштеки чемни алырын чөпшээрээн. Бичии суурларда өөреникчилеринге аъш-чем белеткээрде, тускай мергежилдиг азы эде өөредилге программазын эрткен ажыл чок хамаатыларны хаара тудуп болур. Бир эвес изиг чем кылыр кандыг-даа аргазы чок болза, школачыларның ада-иелеринге бажыңынга изиг чемни белеткээр кылдыр продуктуларны бээр. Бо таварылгада тус чер чагыргазы-биле школаның удуртулгазы уруг изиг чем чиггенин билген турар ужурлуг. Изиг чем орнунга акша компенсациязын бээри доктаалда көрдүнмээн.
ТР-ниң Өөредилге яамызының сан-чурагайы-биле алырга, республиканың 173 школаларында 164 эге класстар бар, оларның 42-зи – эвээш комплектилиг. Ол школалар 1-4 класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле хандырып турар. Тывада 151 столоваялар дузазы-биле чемненилгени 95,3 хуу шиитпирлээн. Арткан школаларны изиг чем-биле хандырарын, колдуунда белен кылдыр белеткээн чемнер-биле ажылдаар столоваялар, буфеттер, ол ышкаш хөй-ниити чемненилгезинде хуу сайгарлыкчылар харыылап турар.
Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг 1-4 классчыларны ийи катап чемгерип турарын яамы дыңнаткан. Республикада 2028 ындыг уруглар бар, оларның 559-зу бажыңында өөренип турарлар. Оларны халас изиг чем-биле чемгереринге Тываның 2021 чылда бюджединде 34,2 млн. рубль көрдүнген.

Возврат к списку