Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан ээлчеглиг ачы-буян чүъгү тускай шериг операциязының дайынчыларынче аъттаныптар

Тывадан ээлчеглиг ачы-буян чүъгү тускай шериг операциязының дайынчыларынче аъттаныптар 12.03.2024

Тывада тускай шериг операциязының киржкичлеринге гуманитарлыг ачы-буян чыылдазы уламчылап турар. Бо удаада доңурган эът, чылыг хептер, генераторлар, хирээ дээш, өске-даа чүъктү март 20-де чорудары планнаттынган. Ол ышкаш республиканың чурттакчылары болур шериглерниң ажыглалынга дээш, амдыызында дөрт автотехникалыг «Автопоезд» база орукче үнүптер.

Гуманитарлыг чүъктү 5 тоннаның муңгаш, чүък машиназынга чүдүрер. «Туваавтодор» бүдүрүлгениң Тиилелгеге дээш салганы «УАЗ 469» автомашина езулуг-ла доктар билбес хөлге. Орукчулар ол техниканы чоокта чаа Авдеевкага Тываның тугун киискиткен 55-ки мото-адыгжы бригаданың дайынчыларынче чорудуп турар.

Фронтуже аъткарар мурнунда транспорттуң техниктиг байдалын хынаан. Тускай шериг операциязының зоназында дайынчыларывыска часкы бо үеде идегелдиг автомобиль дыка херек.

Баар черинге чедир автомобильдерни демир-оруктап чедирер.Россияның демир-оруктары-биле дугуржулга езугаар ону халас чедирерин  Улусчу фронтунуң регионалдыг күүсекчи комитединиң удуртукчузу Саима Далчин  дыңнаткан. «Бистиң дайынчыларывыска хала чок чоруур автомашиналар, мотоциклдер база квадроциклдер-биле дузаламчы ам-даа херек» – деп, ол демдеглээн.

Февральдың 21-де эрткен “Бүгү чүвени Тиилелге дээш” деп ачы-буян марафонунуң үезинде, республиканың чурттакчылары бистиң дайынчыларывыска дээш 540 муң рубльди демнежип чыгган. Ол акша-хөреңгиге кывар-чаар материалдар фураларын, дайынчыларның чагыы-биле техниктиг дериг-херекселдерни саткан деп, тайылбырлаан.

Республиканың күзелдиг чурттакчылары, организациялар база муниципалитеттер гуманитарлыг дузаламчы чыылдазынга киржип болур. «Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузунда, кожууннарда тус чер чагыргаларында чыылда пунктуларынга ачы-дузазын эккеп болур. Кызыл хоорайда Эки турачылар кудумчузу, б. 3, офис 3 деп адресте, 2-10-50 телефон дугаарлыг, Улусчу фронтунуң регионалдыг күүсекчи комитединиң ажылдакчылары сонуургаан айтырыгларыңарга харыыларны бээринге белен.


Возврат к списку