Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген

Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар эрге дээш аныяк специалистерге ээлчеглиг конкурсту эрттирген 05.04.2019
Тываның эрге-чагыргазы күрүне албанынга ажылдаар күзелдиг доозукчулар ортузунга конкурсту чылдың-на эрттирип турар.  
Бо удаада, ээлчеглиг шилилде соонда, 18 аныяк специалист республиканың кадрлар курлавырынче кирген. Оларның 14-ү Тываның яамыларынга болгаш ведостсволарынга, ведомство иштинде албан черлеринге база республика баштыңының администрациязынга ийи айның стажировказын эртер. Стажерлар 11 280 рубль түңнүг шалың төлевирин алыр. Шенелде хуусаа төне бээрге, ажыл берикчилери аныяк кадрларның ажылга тургустунарынга дузаны кадар.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң структураларынга 10-дан эвээш эвес аныяк специалистерни чылдың-на курлавырга алырын республика чазаанга хүлээндиргени-биле конкурс эрттип турар. 
«Төрээн черивистиң салым-чолун тудар профессионалдарны белеткээри-биле эрге-чагыргага аныяктарны хүлээп алырын саналдаан мен. Элээн каш чыл бурунгаар эгелээн курузувус ажылдап эгелээни өөрүнчүг. Харыысалгалыг эрге-дужаалдарга болгаш участоктарга «чиг» оолдарны салган ажыы чок деп меңээ бо-ла чугаалап турган. Шыдавас-даа, сандарадып, үреп каар деп. Аныяктарны углап-баштап, дагдыныкчылары болур хүлээлге бистерде – улуг кижилерде. Чүгле ийи-чаңгыс кижи мөөрейден үне бээр чораан, ынчалза-даа үе-биле деңге баскан шимченгир, дүрген, ажылгыр аныяктарывыс хөй-дүр» - деп, Шолбан Кара-оол санаан. 
Төлевилелди боттандырган үениң сөөлгү чылдарында Тываның күүсекчи эрге-чагырга органнарында 86 аныяк специалистер ажылдап эгелээнин республиканың чазак аппарады дыңнаткан. Республика Баштыңы бо конкурстуң тиилекчилеринге байырын чедиргеш, чедиишкиннерни күзээн. Республикада аныяктарга ипотека чээлизинге чиигелдеден эгелээш, бүдүн комплекстиг деткимче хемчеглери барын сагындырган. Кызыл дипломнарлыг 66 кижи ол деткимчени ажыглаан.

Возврат к списку