Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ОРВИ-ден колдуунда элээдилер база ажылдаар назылыг кижилер аарып турар

Тывада ОРВИ-ден колдуунда элээдилер база ажылдаар назылыг кижилер аарып турар 01.11.2023

Регион баштыңынга неделя санында берип турар санитар-эпидемиологтуг байдалга мониторинг медээзинден алырга, халдавырлыг тыныш инфекциялары-биле аарыыр таварылгалар неделя санында немежип турар. Ооң мурнунда неделяда республикага 288 ындыг таварылга бүрүткеттинген болза, эрткен неделяда 334 четкен. Грипптээн таварылга демдеглеттинмээн. Росхереглелхайгаралының ТР-де эргелели халдавырның нептереп тараарын болдурбас дээш, ноябрь 15-тен орайтатпайн, айыылдыг бөлүкке хамааржыр кижилерниң 75 хуузун, азы республиканың шупту чонунуң 60 хуузун гриппке удур тарылгаже хаара тударын саналдаан.

Эрткен неделяда аараан улустуң хөй кезии, азы 106 кижи 15 хардан өрү элээдилер база улуг кижилер болган. 7 хонук дургузунда, аараан кижилерниң 12,9 хуузун, азы 43 аарыг кижини эмнелгеге чыттырган, ооң аразында 14 хар чедир назылыг – 34 бичии уруглар бар.

Октябрь 27-ниң хүнү-биле алырга, гриппке удур вакцинацияже 151 934 кижини хаара туткан, ниити планның 76,1 хуузу азы чурттакчы чоннуң 45,1 хуузу. Кызылда, Улуг-Хем, Барыын-Хемчик, Чеди-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Кызыл база Чаа-Хөл кожууннарда вакцина ам-даа артпышаан. «Совигрипп» база «Ультрикс» вакциналар бар. Назылап кыраан, кадыкшылы кызыгаарлыг, иштиг херээженнер база уруглар дээш айыылдыг бөлүктерде чурттакчы чонче онза кичээнгейни углап, тарылга кампаниязын идепкейжидерин муниципалитеттерге сүмелээн.

Ажыл берикчилери 3709 кижини тарыткан. Территориалдыг корум-чурум камгалаар ведомстволар ол ажылды идепкейлиг чорудуп турарын эпидемиологтар демдеглээн. ТР-ниң иштики херектер яамызы ведомствонуң ажылдакчыларындан, оларның өг-бүле кежүгүннеринден, пенсионерлеринден 994 кижини, Росгвардия эргелелинден 239 кижини, ОБЯ ТР-де кол эргелели 160 кижини гриппке удур тараан. Федералдыг кеземче күүселдезиниң албаны 2 муң ажыг кижини тарыдып, чүгле боттарының ажылдакчыларын эвес, а шииттирген кижилерни база тарыткан.


Возврат к списку