Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Өөредилге» национал төлевилел күүселдези-биле дөрт чыл иштинде Тывада беш школаны туткан

«Өөредилге» национал төлевилел күүселдези-биле дөрт чыл иштинде Тывада беш школаны туткан 19.02.2024

Россияның президентизи Владимир Путинниң идип үндүргени «Өөредилге» национал төлевилел-биле Тывада чылдың-на чаа школалар туттунуп турар. 2019-2023 чылдарда республикада дөрт школа –Кызыл хоорайда 825 олуттуг үш школа база Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суурда 176 олуттуг школа туттунган.

Тываның кожууннарында база Кызыл хоорайда бар школаларга немей уругларга 7000 олутту ажыткан. Амгы үеде Кызыл биле Чадаана хоорайларда, Кызыл кожууннуң Каа-Хем, Таңды кожууннуң Балгазын биле Бай-Хаак болгаш Мөнгүн-Тайга кожууннуң ыраккы Кызыл-Хая суурунда школалар хары угда туттунуп турар.

Бо хүнде Тывада 172 ниити өөредилге организациялары бар. 2023/24 өөредилге чылында 72,9 муң кижи өөренип кирген, азы 2022 чылга деңнээрге 400 кижи хөй. Сөөлгү алды чылда өөреникчилер саны көвүдээни демдеглеттинген. 2021 өөредилге чылынга деңнээрге, эрткен чылын 4,1 муң өөреникчи немешкен.

2023 чылда федералдыг деткимче-биле Тывада хары угда 11 школа туттунуп турарын сагындыраал. Оларның бирээзи – Улуг-Хем кожууннуң Чодураа суурда школаны "Көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлдези" программа-биле тудуп турар. Кызыл кожууннуң Сукпак суурда база Кызыл хоорайның Бай-Хаакская кудумчузунда школа тудуглары доозулган, план езугаар бо чазын өөредилге эгелээр. Сентябрьның 1-де база ийи школа ажыттынар, 2024 чылдың төнчүзүнде чеди чаа школа ажыглалче дужааттынар.


Возврат к списку