Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың аэропортунда делегей чергелиг эрттирилге пунктузу ажылдаарынга белен

Кызылдың аэропортунда делегей чергелиг эрттирилге пунктузу ажылдаарынга белен 19.12.2023

Кызылдың аэропортунда дериттинген күрүне кызыгаарының агаар эрттирилге пунктузу ажылдаарынга белен деп, ажылды хүлээп алган ведомстволар аразының комиссия даргазы, Роскүртудуг ФККА удуртукчузунуң бирги оралакчызы Константин Лазарев дыңнаткан. Декабрьның 14-те комиссия кежигүннери эрттирилге пунктузун хынап, чогуур документилерин өөренип, чогуур шупту негелделерге дүгжүп турар деп, демдекти берген.

- Роскүртудуг, Россияның Транспорт яамызы, кызыгаар база таможня албаннарының эксперттериниң ол түңнел бижиин алыр дээш, улуг ажылды кылган. Чартык миллиард хире федералдыг акша-хөреңги-биле эде чаартылга ажылдарын кылып дооскан. Ол акша-хөреңгиниң чартыын «Күрүне кызыгаары» тускай сорулгалыг программадан акшаландырган – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда дыңнаткан.

Төлевилел боттандырылгазы-биле, кызыгаар эртериниң шупту хыналда-контроль черлеринге (таможня, кызыгаар, фитосанитарлыг, ветеринарлыг база санитар-карантинниг) өрээлдерни дерип, чепсеглээн. Делегей терминалының оран-савазында паспорт хынаар беш кабинаны, ооң бирээзин шимчээри кызыгаарлыг хамаатыларга тускайлап кылган. Объектиде кызыгаар база таможня контролюнуң, видеохайгааралдың, контроль болгаш башкарылганың бедик технологиялыг интеллектуалдыг системаларын, металлодетекторлар, интроскоптар база тепловизорларны салган. Шакта 100 хире пассажирни эрттирери хандыртынган – деп, Роскүрүне тудуу дыңнаткан.

- Ам бистиң авиапортувусту Россияның делегей чергелиг аэропорттар даңзызынче киирип, РФ-тиң күрүне кызыгаарын эртер агаар эрттирилге пунтузун ажыдарын Транспорт яамызындан манап тур бис. Оон улаштыр өске чурттарның хоорайлары - Улан-Батор, Урумчи, Пекин база Алматыже аргыжылга айтырыын авиакомпаниялар-биле ажылдап эгелээр бис – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан.

2019 чылда РФ-тиң Чазаа Кызылдың аэропортунга делегейниң агаар эрттирилге пунктузун ажыдар дугайында шиитпирни хүлээп алганын сагындыраал. Агаар эрттирлге пунктузунуң техниктиг чепсеглээшкинин хандырар садыглажылгада «СевЗапСпецСвязь» КХН ойнап алган. «Кызылдың аэропорту» ФКБ база «Роскызыгаар тудуу» ФККА ажылдың чагыкчылары болган.

Россияның Президентизи чурттуң иштики политиказын чөөн чүкче угландырып, Азия чурттары-биле, бир дугаарында Кыдат-биле харылзааны быжыглаарынче улуг кичээнгейни салганын Владислав Ховалыг демдеглээн. Ол талазы-биле Тываның идип үндүрген транспорт төлевилелдери күрүнениң мурнады боттандырар чурттар аразының кады ажылдажылга угланыышкынынга дүгжүп турар.


Возврат к списку