Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Организацияларының ажык-кончаазынга үндүттен орулга кезээн Тыва үш катап көвүдеткен

Организацияларының ажык-кончаазынга үндүттен орулга кезээн Тыва үш катап көвүдеткен 12.09.2019
Тываның Чазаанга бирги чартык чылда регион бюджединче киирилделерниң түңнелдерин үндүрген. Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң медээзи-биле алырга, эрткен чылга деңнээрге 22,9 хуу хөй, азы 3 млрд. 719,7 млн. рубльди каттышкан бюджетче киирген.
Республика бюджединде үндүрүг орулгаларының үлүү 28,9 % көвүдээн. Бо хүнде ол 3 млрд. 393,6 млн. рубльге дең. Организацияларның ажык-кончаазынга үндүрүг, кижилерниң транспорт үндүрүү, үндүрүг онаалдазынга бөдүүнчүткен системаны ажыглаанындан чаңгыс аай үндүрүг база кижилерниң орулгазындан үндүрүг киирилделерни элээн көвүдээн.
Тываның бюджединиң үндүрүгден орулгаларын колдуунда тывыш үлетпүрү тургузуп турар. Оон республика казназынче ниитизи-биле 804,9 млн. рубль кирген. Эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге, даг бүдүрүлгезинден бюджетче киирилдениң түңү 2, 7 катап көвүдээн. Ооң эң хөйү - 729,3 млн.рубли ажык-кончаадан үндүрүг болган. 
Болбаазырадылга үлетпүрүнүң бүдүрүлгелеринден 2 катап хөй үндүрүглер кирген. Ажык-кончаадан үндүрүг түңү 35 хуу, кижилерден үндүрүг 1,7 катап, организацияларның эт-хөреңгизинден үндүрүг 2, 6 катап көвүдээн.

Возврат к списку