Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы регионда аныяктар политиказының кол угланыышкыннарын айыткан

Тываның Баштыңы регионда аныяктар политиказының кол угланыышкыннарын айыткан 23.12.2022

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының Күрүне Чөвүлелиниң хуралынга киришкен. Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң Күрүне Чөвүлелиниң стратегтиг чугула темазы - аныяктар политиказын боттандырарында деп демдеглээн. Россияның аныяк хамаатыларының бот-сайгарылгазын деткииринче угланган немелде хемчеглер талазы-биле саналдарны база айыттынган темада планнарның күүсеттингенин күрүне чөвүлелиниң кежигүннери сайгарган.
Владислав Ховалыг Күрүне чөвүлелингеэрткен хуралдың түңнелдери-биле, регион чазааның аныяктар политиказында кичээнгей угландырар угланыышкыннарын демдеглээн. «Аныяктар – бистиӊ келир үевис, бистиӊ чуртувус амгы үеде оларны бүгү талалыг сайзырадыр дээш, чурт дыка хөй аргаларны тургузуп турар» - деп, губернатор демдеглээн. Аныяктарның эки-турачы ажыл-чорудулгазын деткип, оон-даа хөгжүдер херек. Тываның аныяктар каттыжыышкыннарының төлээлери тускай шериг операциязының киржикчилериниң база мобилизастаттынган хамаатыларның өг-бүлелеринге дузалажыр кыйгырыгны хүлээп ап, ТШО-да киржип турар чаңгыс чер-чурттугларын деткииринде, Россияның чаа регионнарынга гуманитарлыг дузаламчы чыырынга идепкейлиг киржип турар.
Аныяктарга ажылчын олуттар санын чоорту көвүдедир. Тываның Чазаа 2030 чылга чедир Аныяктарны ажылче хаара тударынга деткимче көргүзер регионнуң үр хуусаалыг программазын хүлээп алган.
Уруглар кижизидилгезинге, оларның профессионал угланыышкынынга, аныяк салгалдың бүгү талалыг хөгжүлдезинге база бот-сайзыралынга, оларны ниитилелге бүдүштүг кижилер кылдыр белеткээринге дузалажыр “Баштайгыларның шимчээшкини” уруглар болгаш аныяктарның бүгү-российжи шимчээшкининиң регион салбыры Тывада тургустунуп турар. Владислав Ховалыг Айыткал үезинде сайыттар кабинединге чаа ниитилел тургузуун бар-ла аргалар-биле деткиир даалганы берген.
Аныяктар херээниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң «Аныяктарга регион» төлевилел конкурузунуң тиилекчилер санынче Тыва Республиканың Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң ажылдап кылганы Аныяктар политиказын комплекстиг хөгжүдер программа концепциязы бо күзүн кирген. Келир чылын аныяктар политиказының хөгжүлде программазын боттандырарынче республика 64,4 млн. рубльди алыр.
Программа боттаныышкыны-биле кожууннар аразының аныяктарның ийи төвүн, аныяктар политиказының ийи муниципалдыг албан черлерин тургузуп, муниципалдыг тургузугларда аныяктар политиказының ажылдакчылар санын 13 чедир көвүдедип, эки-турачы, чогаадыкчы база сайгарлыкчы ажыл-чорудулгада хаара туттунган аныяктар санын көвүдедир дээш, өске-даа тодаргай болгаш чиге көргүзүглерни чедип алыр.
2022 чылдың январь 1-ниң сан-чурагайы-биле алырга, Тыва Республикада 14-ден 35 хар чедир назылыг 104474 кижи бар, азы республиканың 332609 санныг ниити чурттакчы чонунуң 31,4 хуузу аныяктар. Республика чонунуң ортумак назыны 30,0 хар болза, Россия Федерациязында ол 40,4 харга дең.


Возврат к списку