Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чөөн-Хемчик кожуунга эрткен аът чарыжындан ТШО киржикчилеринге деткимче кылдыр миллион акша чыгдынган

Тываның Чөөн-Хемчик кожуунга эрткен аът чарыжындан ТШО киржикчилеринге деткимче кылдыр миллион акша чыгдынган 29.04.2023

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаанага бо чылын эрткен юбилейлиг 30-ги аът чарыжы ачы-буян угланыышкынныг болганын демдеглээри чугула. Организаторлар хемчегни чалап тура, аът чарыжының киржикчилеринден чыгдынган шупту дадывыр акшаларны тускай шериг операциязында киржип турар тыва оолдарны деткииринче угландырарын дыңнаткан. Кирген акшаның ниити түңү бир миллион рубль акша болганы билдинген. Ол акша-төгерикти бистиң дайынчыларывыска дуза кылдыр чорудар.
Чөөн-Хемчик кожууннуң чылгычылар чөвүлелиниң эгелээшкини-биле 1993 чылда Тывага республика чергелиг бирги аът чарыжы болуп эрткенин сагындыраал. Оон бээр-ле аът чарыжы чылдан чылда улам сурагжып, чылгычыларның четтикпейн манаар маргылдаазы апарган.
Тываның Чазааның даргазының оралакчылары Виталий Бартына-Сады база Алик Монгуш маргылдааның киржикчилеринге республика баштыңының адындан байыр чедириишкинин кылган. Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының даргазы Чойган Монгуш база тус черниң Төлээлекчилер хуралының баштыңы Яков Монгуш чагыг сөстерни берген.
30-ки аът чарыжынга ниитизи-биле 355 аътты салган. Оларны 10-дан 30 километр хемчээлдерлиг беш аңгы салыгда чарыштырган.
10 километрниң чыраа болгаш саяктаар чоруктуг аът чарыжынга бирги черни Али Күдер-оолдуң (Улуг-Хем кожуун); ийиги черни Айдың Начынның (Бии-Хем); үшкү черни Николай Иргиттиң (Чеди-Хөл) малдары ээлээн.
15 километрниң челер аъттар чарыжынга бирги черни Артемий Дагбыш (Өвүр); ийиги черни Айдыс Салчак (Кызыл кожуун); үшкү черни Чойган-оол Монгуш (Сүт-Хөл) оларның аъттары эрткен.
Дөрт хардан өрү назылыг челер аъттарның 15 километринге Айдемир Домбааның (Улуг-Хем); Андрей Монгуштуң (Чөөн-Хемчик); Валентин Давааның (Каа-Хем) малдары шаңналдыг черлерни ээлээн.
Дөрт харга чедир малдарның дөрткү салыында Буян Ондар (Чөөн-Хемчик); Буян Шойдаа (Улуг-Хем); Аян Кенден (Чеди-Хөл) бирги, ийиги, үшкү черниң байзаларын алган.
Эң узак 30 километрге салган дөрт хардан өрү назылыг аъттар чарыжынга Улуг-Хемден Орлан Санчының аъды чемпионнаан, Чөөн-Хемчиктен Кежик Монгушутң аъды ийиги черни ээлээн болза, база-ла Чөөн-Хемчиктен Айдыс Ондарның аъды үш дугаарында келген.
Аът чарыжы-биле чергелештир тыва чадан баг адырынга 60 спортчу мөөрейлешкен. База хүннүң ийиги чартыында Чадаананың стадионунга республиканың шыырак 128 мөгезиниң хүреш маргылдаазы хөйнү-чарны хаара туткан.
Спорттуң национал хевирлеринге тиилээн болгаш шаңналдыг черлерже кирген спортчуларга өртектиг белектерни база акша шаңналдарын тывыскан. Хүрешке шүүлген болгаш аът чарыжының дөрт салыының тиилекчилери автомашиналарга төлептиг болган. 15 километрниң челер аъттар салыында бир дугаарында келген аъттың ээзи, Улуг-Хемден Айдемир Домбаага шаңнал кылдыр 30 баш чылгыны берген. Маргылдааларда ийиги черни алган спортчуларга 150 муң, үшкү черин алганнарга 100 муң рубльдерни тывыскан.


Возврат к списку