Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 21 муң ажыг өг-бүле уругларынга немелде төлевирлерни алыр

Тывада 21 муң ажыг өг-бүле уругларынга немелде төлевирлерни алыр 15.05.2020
РФ-тиң Президентизиниң коронавирус эпидемиязының үезинде өг-бүлелерни деткиир хемчеглер дугайында чарлыы езугаар, 3 харга чедир уругларга 5 муң рубль хемчээлдиг ай санының немелде пособиелерин Тывада төлеп эгелээн. 
Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга ТР-ниң Күш-ажыл яамызының берген медээзи-биле алырга, регионда ие капиталы алыр эргелиг 21,4 муң өг-бүле ол пособиени алыр. Май 14-түң хүнүнге чедир, Пенсия фондунуң эргелелинче ол төлевир дээш билдириишкиннерни 14 муң хире өг-бүле киирген. Оларны төлээринге ниитизи-биле 60,1 млн. рубль херек. 
Президентиниң 3-ден 7 харга чедир уруглар пособиезиниң талазы-биле даалгазын июньда күүседип эгелээринге ам-даа акша-хөреңги негеттинип турар. Күш-ажыл яамызы 1,2 млрд. хире рубль болур деп дыңнаткан. Пособиениң хемчээли республикада уругларга көрдүнген амыдырап-чурттаарының кудуку деңнелиниң 50 хуузу, азы бир уругга - 5661 рубль болур. Республикада ындыг назылыг 18684 уруг бар. Акшаның чамдыызын республика бодунуң бюджединден үндүрер болза, Федерация чамдыызын немээр.
Яамы бүрүткеткен ажылчоктарның саны көвүдээнин демдеглээн. Коронавирус карантини эгелээнден, азы 2,5 ай иштинде чонну ажылга хаара тудар төптерже 3,2 кижи ажыл чок деп санаар дугайында билдириишкиннерни киирген. Россияга көөрде, 3 катап хөй, азы хүнде ортумаа-биле 15-30 билдириишкин кирип турар. Пандемия дээш ажылын чидирген чурттакчыларны деткиири-биле республиканың эрге-чагыргазы ажылчоктар пособиезин эң үстүкү деңнелче өстүрген. Район болгаш соңгу чүк немелделери-биле катай санаарга Тывада ол 16982 рубль, азы ооң мурнунда турганындан 5782 рубльга хөй. 
Орулгазы шуут-ла эвээжээн 1013 ажылчоктарга пособиениң үстүкү хемчээлин тургускан. Март 1 соонда 455 кижини ажылындан халаан, оларның аразында 18 хар чедир назы четпээн ажы-төлдүг 271 кижиниң алыр пособиезинге 3 муң рубльди немээн. Республиканың Күш-ажыл яамызы ниитизи-биле 656 уругга дээш немелделерни төлээнин дыңнаткан. 
Республика Баштыңының даалгазы езугаар, хуу сайгарлыкчыларга ажылдап турда, кызыгаарлаашкын чуруму эгелээнинден ажылындан үнген кижилерге деткимчениң чамдык хемчеглери база көрдүнген. Шолбан Кара-оол чурттакчы чоннуң эң-не камгалал чок бөлүүнүң бирээзи ол деп санаан. Апрельден эгелеп 3 ай дургузунда чарган социал керээге даянып, республика 11125 рубль түңнүг пособие төлээр дузаламчыны тургускан. Амдыызында 78 кижи-биле керээ чардынганын яамы дыңнаткан. Ол категорияга хамааржыр чаа ажылчоктарны илередип, бүрүткээр ажылды чорударын регионнуң бизнес-инкубаторунга дааскан. 
Коронавирус пандемиязы-биле холбаштыр өске-даа деткимче хемчеглери көрдүнгенин ТР-ниң Күш-ажыл яамызы илеткээн. Чиигелделиг болгаш социал пособие ап турар өг-бүлелер бо чылын ону бадыткаар документилер чыгбас. Президентиниң чарлыында чартык чылда ону ала чайгаар узадырын чөпшээрээн. Квартира болгаш коммунал ачы-дуза төлевирлеринге, уругга күрүне пособиезинге база бирги чаш төрүттүнгенде ийикпе азы азырап алганының төлевирлеринге ол хамааржыр. 
2020 чылдың март 1-ден октябрь 1-ге чедир инвалид болганының хуусаазы төнген азы төнүп турар хамаатыларга боттары чокка узадыр чурумну түр када киирген. Тывада аңгы-аңгы бөлүктүң инвалидтеринге санадыр 1715 кижи ол чурумга хамааржыр. Бо хүнге чедир 246 кижини боду чокта шинчилеп көргеш, инвалид болганының хуусаазын алды айда узаткан.

Возврат к списку