Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва школаларның капитал септелге айтырыгларын шиитпирлээринге «Чаңгыс демниг Россия» партиядан деткиишкинни алган

Тыва  школаларның капитал септелге айтырыгларын шиитпирлээринге «Чаңгыс демниг Россия» партиядан деткиишкинни алган 18.08.2023

«Чаңгыс демниг Россия» партияның чиңгине чөвүлелиниң секретары Андрей Турчак база РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов оларның киржилгези-биле эрткен хуралга, капитал септелге чоруткан школаларның кайы хире беленин сайгарып чугаалашкан. Тыва Республика баш бурунгаар көрдүнмээн ажылдар илереттинген школаларлыг каш субъектилер санынче кирген. Тывада школаларның пландан дашкаар ажылдарын акшаландырар айтырыг шиитпирлеттинип турарын Андрей Турчак дыңнаткан.
Тывада 13 школада капитал септелге чоруп турар. Ү-Шынаа болгаш Сарыг-Сеп суурларның школаларынга тудуг септелге ажылдары эгелей бээрге, бадылаттынган даңзыже кирбейн турар немелде ажылдар илереттингенин регионнуң Өөредилге яамызы дыңнаткан. Тываның Чазаа РФ-тиң Чырыдыышкын яамызы-биле кады айтырыгны шиитпирлээр аргазын көрген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң чырыдыышкын сайыдының оралакчызы Андрей Николаев-биле сөөлгү ужуражылгазында ону база чугаалашкан. «Чаңгыс демниг Россия» партиязы регионга деткимчени көргүзер болган.
Тываның школаларында көрдүнмээн септелге ажылдарының акшаландырыышкынын партияның чиңгине чөвүлели контрольда алганын Андрей Турчак чугаалаан. Россияның Президентизи Владимир Путинниң идип үндүргени школаларның капитал септелге программазы-биле кылдынган 1293 школа бо чылдың сентябрь 1-де эжиктерин ажыдар. Амгы үеде ол албан черлериниң 70-тен 90 хире хуузу белен. "Чаңгыс демниг Россия" партиязының аңгы-аңгы деңнелдерде депутаттары, өөреникчилерниң ада-иелери болгаш хөй-ниитичилер, ол ышкаш школалар ажылдакчылары ажылдар кайы хире чоруп турарын контрольда алган.
Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг капитал септелге чоруп турар школаларда ажылдың шынарын боду контрольдап, туттунуп, чаартынып турар школаларлыг кожууннарже неделя санында үнүп, тудугжулар, школа коллективтери, тус черниң чурттакчылары-биле ужуражып турар. Дарганың оралакчызындан эгелээш, муниципалитеттер баштыңнары болгаш школа директорларынга чедир, ол ажылдың кураторларындан септелге ажылынче кичээнгейни болгаш харыысалганы улгаттырарын ол негээн.
Капитал септелге кылган 13 школаның чедизи бөгүнде белен деп, Тываның Өөредилге яамызы дыңнаткан. Чаартынган өөредилге организацияларынче эт-септи болгаш дериг-херекселдерни чедирип эгелээн.
Капитал септелгениң федералдыг программазы чүгле септелге ажылдарынче эвес, а школаларны сайзырадырынче: дериг-херекселдер садарынче, башкыларның билиг-мергежилин бедидеринче база угланган. Ол-ла бүгү чүүлдер амгы үениң таарымчалыг өөредилге хүрээлеңин хевирлээр ужурлуг. Көдээ черлерниң чурттакчыларынга өөредилгениң кол албан черин чаартыры – суурларда оолдар, уругларга чаа аргаларны берген улуг болуушкун болур.
“Чаңгыс демниг Россия”-ның деткимчези-биле шупту школалар, ооң иштинде немей кылыр ажылдарлыг школалар септелгени хуусаазында доозуп, сентябрь 1-де өөреникчилерин хүлээр алыр деп, Тываның Өөредилге яамызы дыңнаткан.


Возврат к списку