Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва «Камналганың чеди хонуу» бүгү-российжи акцияга каттышкан

23.10.2015
 РФ-тиң Саң-хөө яамызының «Бүгү-российжи камналга неделязы» төлевилелин Тыва деткээн. Ооң сорулгазы — чурттакчы чоннуң саң-хөө талазы-биле билиин бедидери болгаш саң-хөө өөредилгезин сайзырадыры. «Акша-төгерик-биле өңнүк бол» деп кыйгырыгның адаа-биле октябрь 23-тен 31-ге чедир Россияның 30 регионнарынга болуп эртер. Организаторларның дыңнадып турары-биле, ол чеди хонуктуң хемчеглеринге 1,5 миллион российжилер киржир. 
 Неделяның ажыдыышкыны саң-хөө талазы-биле билиг хыналдазының Бүгү-российжи экзамени-биле эгелээр. Аңаа профессионал болгаш академиктиг ниитилежилгелериниң төлээлери, журналистер, блогерлер, культура болгаш уран чүүлдүң сураглыг ажылдакчылары, спортчулар болгаш анаа хамаатылар киржир. Неделяның өөредилге хемчеглериниң аразында башкарыкчы эксперттерниң лекциялары, специалистерниң консультациялары, ада-иелерге семинарлар, уругларга саң-хөө билиинге хамаарышкан оюннар, мастер-класстар бар. 
 РФ-тиң Саң-хөө яамызының тайылбырлап турары-биле, экономиканың нарын байдалы российжилерни эвээш камналга кылыр байдалга чедирген. Кандыг-даа байдалда хууда орулгазының деңнелинден хамаарылга чокка өг-бүле бюджедин чорударынга камналга ыяап турар ужурлуг. 
 Тываның эрге-чагыргалары база чурттакчы чоннуң саң-хөө талазы-биле өөредилгезин ук неделяны чарлаар мурнуу чарыында-ла чорудуп эгелээн. Чээлилиг кижилерниң хөй болуп турары бо айтырыгны кол кичээнгейге алырынче албадапкан. Банкыларга эгидер чээлиниң ниити түңү бөгүн 2 млрд. ажа берген. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрге-чагырга деңнелинде ол айтырыгны бир дугаар көдүрген губернатор. Ооң бодалы-биле алырга, банкылар биле кижилерниң аразында харылзаа хуу херек болурунуң кызыгаарын эрте берген: «Ооң төөгүзү чүс-чүс кижилерниң трагедиязы апарган. Чурттаар оран-савазын-даа, эт-севин-даа хавыртып турарлар». Ынчангаш Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле хереглекчилер чээлизинге хамаарыштыр саң-хөө болгаш эрге-хоойлу билиглерин бедидериниң кампаниязы чыл эгезинде-ле эгелээн. Хереглекчи чээлиге хамаарыштыр республикада чыл эгезинден бээр-ле өөредилге чоруп эгелээн. Ында саң-хөө ажылдакчылары, юристер, суд приставтары болгаш өскелер-даа киржип турар. 
 Тываның чурттакчылары Бүгү-российжи камналга акциязынга ырактан (дистанциялыг) киржип болур. Недеяның www.sberden.ru албан езузунуң сайтызында хемчеглерниң дугайында медээлерни билип ап болур. Хуу саң-хөөзүн башкарарының, бот-өөредилге болгаш ырактан өөренириниң адырында 30 хире өөредилге модульдарынче, онлайн-библиотекаже кирип болур. 
 Бүгү-российжи камналганың чеди хонуу ийи дугаар эртип турарын сагындыраал. Эрткен чылын бир дугаар эртип турда, чурттуң 11 региону киришкен, аңгы-аңгы хемчээлдиг 120 хемчеглерни организастаан. Камгалганың чеди хонуун чылдың-на октябрь 31-де эртер Бүгү-делегейниң камналга хүнүнге тураскааткан.

Возврат к списку