Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы социал төлевилелдерниң дээштиин демдеглээн

Тываның Баштыңы социал төлевилелдерниң дээштиин демдеглээн 13.10.2020
Тываның Баштыңы республикада амгы үеде нептереңгей «Аныяк өг-бүлеге кыштаг», «Чемгерикчи инек малым», «Социал картофель» социал төлевилелдерниң бедик дээштиин тайылбырлаан. 
Шолбан Кара-оол ”борщ түү” деп адаар ногаалар үрезиннеринче 3 млн рубльди чарыгдааш, ниитизи-биле 600 млн рубльга дең дүжүттү алганын демдеглээн. “Бир эвес үрезиннер орнунга акша-биле дузалажыр дээн болзувусса, бюджеттен чеже акшаны үндүрер турган-дыр бис? Бо удаада үрезиннер үлелгезинче 3 млн рубльди салгаш, кижилерниң кадыкшылынче чартык миллиард хире акшаның инвестициязын угландырган бис” – деп, Шолбан Кара-оол айыткан.
Бо чазын республика 3,2 млн рубльга “борщ кылырынга” деп адаар ногаалар үрезиннериниң 26 муң комплектизин үлээнин Тываның Баштыңы сагындырган. Эрткен чылдарга деңнээрге 20 катап хөй, азы ниити өрегелер санының 36 хуузу төлевилелге киришкен. 
«Өре-түңнел эки болган: шупту 1234 тонна ногаа дүжүдүн чыгган. Өг-бүле бүрүзү-ле ортумаа-биле 21 муң рубльга ногааның база 25,7 муң рубльга картошка дүжүдүн ажаап алган” – деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан. 
Республиканың удуртукчузу мындыг хөй талалыг беримчелиг инвестициялар салыышкынының точкаларын тыварын яамыларга дааскан. «Ногааларлыг ширээ – күш-ажылдан аңгыда, кадыкшыл-дыр. Коронавирус нептерээн бо үеде эки иммунитеттиг болуру – хамчыктан чаңгыс камгалал ол” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку