Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү-биле!

Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү-биле! 08.07.2023

ТР-ниң Чазак Даргазы Россияда Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга байыр чедирген:

– Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларым!

Өг-бүле – кижиниң чуртталгазында эң-не кол чугула чүүлдерниң бирээзи, идегелдиг чөлеңгиижи болгаш күжү. Чоок кижилеривистиң деткимчези-биле кандыг-даа бергелерни эртиптер шыдалдыг бис.

Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткип, бүгү салгалдарның төлээлеринге таарымчалыг байдалдарны тургузар ужурлуг бис. Аас-кежиктиг, эп-найыралдыг болгаш быжыг өг-бүле – Россияның болгаш Тываның чедиишкинниг хөгжүлдезиниң үнер дөзү. Ада-чурт камгалакчылары чаңгыс чер чурттугларывыс амгы үеде тускай шериг операциязында киржип турар болгай. Оларның өг-бүлелерин онза кичээнгейге алыры чугула.

Чоок кижилеривиске камныг болуп, олар дээш кезээде сагыш човап чоруулуңар. Каң кадык болгаш аас-кежиктиг болуңар! Ынак, төрээн кижилериңерже ам бо дораан долгаптарыңарны кыйгырдым. Шак бо кайгамчык байырлал-биле байыр чедирип, тайбыңны болгаш чүгле экини силерниң өг-бүлелериңерге күзедим!


Возврат к списку