Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада туризм адырының хөгжүлдезин аңгы ведомство чорудар

Тывада туризм адырының хөгжүлдезин аңгы ведомство чорудар 29.09.2022 Тывада туризм талазы-биле аңгы агентилелди тургускан. Республика Баштыңы регионнуң туризм адырын хөгжүдер айтырыглар-биле ажылдаар аңгы ведомствону чазактың тургузуунга хевирлээр шиитпирни үндүрген. Бо каш хонуктарда арга-дуржулгалыг болгаш эртем-билиглиг кадрларны шилип, белеткел ажылдарын кылган. Агентилелдиң удуртукчузунда Кызыл кожуун чагыргазының даргазынга ажылдааш, бодун инициативтиг специалист кылдыр эки көргүскен Ай-Хан Догур-оолду томуйлаан.
Тайылбыр: Догур-оол Ай-Хан Владимирович 1989 чылдың февраль 23-те Кызыл хоорайга төрүттүнген. 2014 чылда Тываның күрүне университединиң экономика факультединге "Менеджмент", 2020 чылда Москваның саң-хөө-үлетпүр университединге "Саң-хөө болгаш чээли" мергежилди чедип алган. Сөөлгү үш чылда ТР-ниң даштыкы-биле экономиктиг харылзаалар агентилелиниң директорунуң оралакчызы, 2020 чылдан Кызыл кожууннуң удуртукчузу бооп ажылдаан.
Туризм адыры республика экономиказының башкарыкчы адыры апарзын дээш регионнуң эрге-чагыргазы калбак ажылдарны чорудуп турар. Чаа агентилел тус черниң брендизин, турисчи продуктуларны хевирлээр ажылдарны чорудуп, регионнуң туристерге сонуурганчыын шынарлыг чаа деңнелче көдүрер. Тываның турисчи курлавыры байлак-даа болза, ооң ажыглалы кошкак, ынчангаш оларны шын хуваар херек деп, республика баштыңы чугаалаан. Сентябрь 27-де Владислав Ховалыг-биле ужуражылгазында, Хүндүлээчел чорук индустриязының ниити-национал эвилелиниң вице-президентизи Наталья Осипова ол курлавырга бодунуң үнелээшкинин берген.
Осипова Россияның 85 регионунуң 68-инге четкен, дыка хөй чараш черлерни көрген, ындыг болзажок Тыва бир тускайы-биле ону кайгадыпканын чугаалаан. Тываның хову-шөлдери космоста ышкаш чараш, ынчангаш турисчи рынокче бойдус-чурумалды, скиф хааннар шынаазын, ыдыктыг черлерни идип үндүрерин сүмелээн. Российжи туриндустрияның башкарыкчы экспертериниң бирээзи Наталья Осипова ажылды чүден эгелээрин база кайнаар кичээнгей салырынга ажыктыг саналдарны база сүмелерни берген.
Тывада социал-экономиктиг хөгжүлдениң тускай программазы-биле республиканың турисчи инфраструктуразын экижидер кампания ажылдап турарын сагындыраал. Бо чылын Дус-Хөл биле Чагытай хөлдерниң эрик зоназын чаагайжыдып, чырыкты киирген, амгы үеде “Тайга” станциязында ажылдар чоруп тура, удавас ол амгы үении-биле техниктиг чепсегленген, даг хаагының комплекизи болу бээр. Оон аңгыда, республикаже каш муң туристерни хаара тудар “Сибирь дыштанылгазы” Россияның национал турисчи маршрудунда Тыва кирген.
Келир чылын хемнер, хөлдер эриктеринде эштир зоналар кылыр болгаш хөгжүдер төлевилелдерже база национал турисчи маршруттарже Ростуризмден грант деткимчези кылдыр 43 млн рубльди регион алыр. Регионнуң турисчи инфраструктуразын хөгжүдер ажылдар уламчылап, аян-чорукчулар санын көвүдедиринге, сервистиң шынарын экижидеринге ол идигни бээр.
"Бистиң дыка хөйүвүс Тывага төрүттүнүп, өскен болгаш, төрээн черивистиң чарыжынга чаңчыгып каан бис. А кажан туризм адырында профессионал, эксперт кижи республиканың бойдус чурумалын, күштүг сорунзазын, төөгүлүг черлерин чугаалай бээрге, улуг харыысалганы эскерип каар. Бирги дугаарында, ол бүгүнү камнап, көвүдедир херек. Ийиде, ол чараш чүүлдерни хөй кижилерге ажыдар” – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку