Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның төлевилелдери «Тулган муниципалдыг практика» бүгү-российжи конкурста киржип турар

Тываның төлевилелдери «Тулган муниципалдыг практика» бүгү-российжи конкурста киржип турар 24.08.2022 «Тулган муниципалдыг практика» бүгү-российжи конкурстуң регион чадазының түңнелдерин комиссия үндүргеш, федералдыг чадага киржир кылдыр дараазында угланыышкыннарда 3 төлевилелди деткээн:
«Муниципалдыг экономика политиказы база муниципалдыг саң-хөөнү башкарары» деп угланыышкынга – Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми сумузу тус черниң мастерлеринге коворинг төп ажыдар дээш, октаттынган оран-саваны катап тударынга 1979 муң рубль түңүнге чоннуң акша салыышкынын болгаш күжүн хаара тудуп, акшаландырыышкынын боттары боттандырган “Чоннуң чөвүлели” практика киржир.
2021 чылда коворкинг-төпке дааранылга, чазанылга база алгы-кеш эттээр цехтер ажылын эгелээн. Чаа ажыттынган бүдүрүлге 16 кижини ажыл-биле хандырган, сайгарлыкчыларның бүдүрген продукциязының хемчээли 26 хуу, үндүрүг баазазы 12 хуу көвүдээн.
«Хоорай тудуунуң политиказы, чоннуң амыдырал-чуртталгазынга таарымчалыг хүрээлелди хандырары база чуртталга-коммунал ажыл-агыйын хөгжүдери” угланыышкынга - Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда “Тыва күрүнениң үндезилекчилериниң бирээзи И.Г. Сафьянов аттыг Туран хоорайда төп парктың шөлүн чаагайжыдары» төлевилел киржир.
2021 чылда Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылының байырлалында төлевилелди боттандырган. Шөлдү чаагайжыткан соонда, хоорай аян-шинчи кирип, чоннуң дыштаныр чери бар апарган.
«Чоннар аразында тайбыңны база чөпшээрежилгени быжыглап, муниципалдыг деңнелге нациал политика адырында өске-даа хемчеглерни боттандырары” угланыышкынга - Кызыл хоорайның «Россияның чоннарын эвиллдээри» фестиваль-акция» төлевилели киржир.
Төлевилел республика девискээринде чоннарның культуразынче тус черниң чурттакчыларның кичээнгейнин болгаш сонуургалын хаара тудуп, националдар аразында хамаарылганы быжыглаарынга идигни берген.
Федералдыг конкурстуң түңнелдери 2022 чылдың ноябрьда билдинер. Конкурстуң тиилекчилерин Россияның Чазааның дипломнары база акша шаңналдары (көдээ черлерге - 3 млн-ден 20 млн рубль чедир, хоорайларга - 10 млн-ден 50 млн рубль чедир) манап турар.

Возврат к списку