Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы: мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган 28.05.2020
Амгы үеде бүгү-ле ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны доозулган. 
Малчыннарның хөй кезии чайлагларынче көшкен. Республикада мал аарыгларындан малдың чаш төлүнүң өлүп-хораар чоруу демдеглеттинмээн. Ынчап кээрге республикада мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулганы ол. 
Республикада 3134 малчын турлаглар барын сагындыраал. Оларның 710-у чедери берге черлерде. 2020 чылдың эгезинде бүгү-ле ажыл-агыйларда 695755 баш төрүүр шээр мал турган. 487029 баш анай, хураганны камгалап, 100 баш төрүүн малдан малдың чаш төлүн 70 хуу алыры планнаттынган. Амгы бо үеде 549310 баш чаш төлдү ап, планны 79,8 % чедирген. 
Мал оолдаашкынының түңнелинден көөрге, Чаа-Хөл кожуун – 96%, Тере-Хөл – 93,6, Өвүр – 93%, Бай-Тайга – 90,6% болуп, эки көргүзүглерни чедип алган.  
Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы 2016-2019 чылдарның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелиниң киржикчилеринде мал оолдаашкынын онза хыналдага алган. 2016-2019 чылдарда “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилелиниң киржикчилеринде мал оолдаашкынының талазы-биле 4 чылдың рейтингизинден алгаш көөрге, төрүүр малды база ооң чаш төлүн камгалап алырынга дараазында кожууннар шылгараан:
 - Эрзин кожуун 3170 баш төрүүр малдан 2810 баш хураганны ап, планын 88,6%;  
- Тес-Хем кожуун 5027 баш төрүүр малдан 4450 баш хураганны ап, планын 88,5%; 
- Мөңгүн-Тайга кожуун 1902 баш төрүүр малдан 1639 баш хураганны ап, планын 86,2%; 
- Чөөн-Хемчик кожуун 6376 баш төрүүр малдан 5404 баш хураганны ап, планын 84,8%. 
- Өвүр кожуун 6029 баш төрүүр малдан 4926 баш хураганны ап, планын 81,7%. 
- Каа-Хем кожуун 2123 баш төрүүр малдан 1635 баш хураганны ап, планын 77,0%.  
- Бай-Тайга кожуун 5748 баш төрүүр малдан 4203 баш хураганны ап, планын 73,1%; 
- Тере-Хөл кожуун 1446 баш төрүүр малдан 1042 баш хураганны ап, планын 72,1%.  
- Кызыл кожуун 5303 баш төрүүр малдан 3782 баш хураганны ап, планын 71,3%;
 - Таңды кожуун 2665 баш төрүүр малдан 1897 баш хураганны ап, планын 71,2% чедирген.

Возврат к списку