Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Шериг ралли» бүгү-армейжи конкурс эртип турар

Тывада «Шериг ралли» бүгү-армейжи конкурс эртип турар 05.06.2018
Улуг-хүнде, Тываның найысылалы Кызылга, бүгү-российжи "Шериг ралли - 2018" конкурс эгелээн. Маргылдаа эртер 140 ажыг километр орукту республикада кылган деп, Төп шериг округунуң парлалга албаны дыңнаткан. 
"Кызылдың Арат шөлүнге, конкурстуң байырлыг ажыдыышкын үезинде, тускай участок көргүзүг маршрудунуң киржикчилеринге стартты берен. Шериг албанныглар Тывада маргылдааларның аалчыларынга амгы үениң техниказын, боо-чепсекти, ужудукчу чок ужар аппараттарның делгелгезин организастаан» - деп, парлалга албаны чугаалаан.  
Делегейниң армейжи оюннары-2018-те Россияны төлээлээр эрге дээш шупту округтарның болгаш флоттарның шериг чолаачылары чаржыр. "Шериг ралли" конкурска киржир тергиин дээн экипажтарны шилээн. Тыва Республиканың карак четпес делгемнеринге олар боттарының мергежилин көргүзерлер. Кара-Хаактың даглыг полигонунда бистиң шериг автомобиль техникавыстың шыдамыын көргүзер ниитизи-биле 142 км узун орукту тускай кылган» - деп, Төп шериг округунуң шериг командылакчызы, генерал-лейтенант Александр Лапин чугаалаан. 
Чепсеглээшкинде российжи шериг автомобиль техниказы маргылдааларда киржир.  
"Ол дээрге 4х4 база 6х6 дугуйларлыг «КамАЗ" биле "Урал" автомобильдер-дир. Төп шериг окрузунуң дайынчыларында күрүнениң камгалал чагыы-биле бо чылдың эгезинде кирген "Тигр-М" куяк автомобильдер бир дугаар киржир. Амгы үениң машиналарының экипажтары кылымал болгаш езулуг шаптараазыннарлыг черлерлиг оруктап дүрген халдырынга мөөрейлежирлер» - деп, ол тайылбырлаан.
"Шериг ралли - 2018" конкурстуң маргылдаалары Кара-Хаактың даглыг черлеринге июнь 9-ка чедир болуп эртер. Делегейниң армейжи оюннарының маргылдаалары ийи дугаар чыл эртип турар, 2017 чылда Россияның мурнуу чүгүнде үш регионга - Астрахань, Волгоградь областарга база Калмыкияга оруктарны кылган турган.

Возврат к списку