Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада муниципалдар аразында пассажирлер аргыжылгазының шугумунда чаа автобустарны салган

Тывада муниципалдар аразында пассажирлер аргыжылгазының шугумунда чаа автобустарны салган 05.06.2018
Тываның Чазаа регионда пассажирлер аргыжылгазын чурумчудар дээш хемчеглерни ап турарын база катап бадыткаан.  
Июнь 4-те, «Кызылгортранс» муниципалдыг бүдүрүлгеге лизинг-биле саткан «ПАЗ» маркалыг 20 автобусту байырлыг байдалга дамчыткан. Байырлыг хемчегге киришкен республика Баштыңы Шолбан Кара-оол дамчыткан техниканың 14-ү Кызылда хоорай маршрудунче үнерин чугаалаан. Арткан 6 автобус чөөн, мурнуу база барыын угже: Кызыл – Эрзин, Кызыл – Ак-Довурак, Кызыл – Сарыг-Сеп муниципалдар аразында шугумже үнер.  
о чылдың февральда, Кызылдың мэрия-биле үлүглежип, «ПАЗ» маркалыг 20 автобусту садып алганын сагындыраал. Хоорай иштинде аргыжылганы элээн экижидери-биле, онза хереглелдиг маршруттарже оларны үлээн. Ооң ачызында, хөй-ниити транспортунуң киржилгези-биле орук чурумунуң шимчээшкинин үрээн база озал-ондак болдурган таварылгалар кызырылган, чолаачыларның чуруму экижээн, шимчээшкин графигинде чурум кииртинген.  
Чурттакчы чонга муниципалдыг автобустарны эки талазы чүдел дизе, чамдык категорияның хамаатыларынга чиигелделиг чоруур чурумну киирип болурунда. Ону хоорай иштиниң-даа, хоорайлар аразында-даа аргыжылгазынга ажыглаар.  
Тываның Баштыңы мында, аргыжылга рыногунда, биче сайгарлыкчыларны кызыптар дугайында чугаа чорбайн турарын демдеглээн. Ажыл «Кызылгортранска»-даа, хуу сөөртүкчүлерге-даа четчир. Ындыг болзажок аңаа чижилгени хыналда-хайгаарал органнары чорудуп, ачы-дузаның шынарын бедидеринге, хуу автобустар парыгын чаартырынга, «чажыт» ажылдап турарларны илередиринге идигни бээр ужурлуг. Хереглекчилер пассажирлер аргыжылгазының системазын эде чаартканындан ойнап алырын ол демдеглээн.

Возврат к списку