Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг долу эвес мобилизацияны онза кичээнгейде алган

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг долу эвес мобилизацияны онза кичээнгейде алган 27.09.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг долу эвес мобилизацияның республикада шын чоруттунуп турарын онза кичээнгейде тудуп турар. 55 дугаар мотоадыгжы бригада баазазында мөөңнеттинген курлавырда шериг тыва оолдар-биле ол ужуражып четкен.
''Шупту мөөңнеттингеннерни 55 дугаар мотоадыгжы бригада баазазында чурттадып турар. Ук шериг кезээ харын-даа бисте бар, оон башка өске шериг кезектерже чорудар ужурга таваржыр турган - деп, В. Ховалыг медеглээн. - Дайынчы байдалга төрээн чериниң девискээринге чаңчыгар, чоок, төрээн кижилери-биле ужуражырын чөпшээреп кааны эки-дир, чүгле харын бажыңнарынче азы херек аайы-биле үндүрбес. Шериг Устав езугаар амыдыралдың эгелээни бо.
Шын ''фильтрлээшкинни'' сагып турарын, мобилизацияга частырыглар турбаанын бодум хуумда ылавылап көөрү меңээ чугула болду. Ооң-биле кады бо чыылган оолдар-биле анаа чугаалажыры база. Оларның дайынчы хей-аъдының бедиин эскердим. Бистиң эр чонувус ажылында херектерин доозар, чоок улузу дээш сагыш човаары-биле түр шөлээже чүткүп турарлар. Оларның өг-бүлелерин кичээнгей чок арттырбазын аазадым. Коллегаларым-биле кады оларның дилеглерин, чагыгларын бижип алдывыс. Оларның саны хөй боорда, шупту чугула. Ыяш чарарындан эгелээш ипотеңага дыштанылгага чедир шупту чугула айтырыглар.
Бо чоокку хүннерде байгы аргалар-биле дуза кадарын, ук айтырыгларны шиитпирлээрин хүлээнип тур бис: нотариустуң ачы-дузазын организастадывыс, ХБАБ специалистерин чалап тур бис (ийе, бадыланчыры-биле), чүдүлге езулалдарын дээш өске-даа чүүлдерни боттандырар бис.
Чээлилер, ипотека-биле холбашкан айтырыглар хөй-дүр. Бригададан келген дораан Тываның девискээринде ажылдап турар банк адырларының удуртукчулары-биле ужураштым. Россияның Банкызының сүмелери оларда бар, чүгле тодаргай кылдыныгларны дарый ажылдап кылыры чугула. Олар үнүүшкүннүг ажылга, билдириишкиннер хүлээп алырынга беленин илереттилер.
Бо ажылдың ниити удуртулгазын вице-премьер Владимир Александрович Донскихке даастым''.

Возврат к списку