Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өскүс уругларның хөй-ниити организациязы бирги конференциязын эрттирген

Өскүс уругларның хөй-ниити организациязы бирги конференциязын эрттирген 25.02.2016
 Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга ада-иезиниң хайгааралы чок арткан болгаш өскүс уругларның «Салым-чолга кады киржиил» республиканың хөй-ниити организациязы бирги конферециязын эрттирген. Республиканың шупту кожууннарындан 92 делегат аңаа олурушкан. 
 Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оол, Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Раиса Кужугет, агентилелдиң тускай чуртталга фондузунуң талазы-биле килдис начальниги Дамырак Монгул-оол, Республиканың өг-бүле болгаш уругларга социал деткимче төвүнүң директору Орланмай Куулар, республика төвүнүң салбырларының удуртукчулары конференцияның ажылынга киришкен. 
  Конференцияны ажыдып тура, Раиса Кужугет ук хемчегниң чугулазын демдеглээн. Өскүстер организациязы бүдүн чартык чыл бурунгаар тургустунза-даа, ниитилелдиң бот-тускайлаң үүрү кылыр бодун көргүзүп, янзы-бүрү конкурстарда база грант төлевилелдеринде киржип турар. База ол ышкаш агентилелдиң ажылында, ай санында чуртталга комиссиязының хуралдарында киржип турар. Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оол, ооң удуртканы яамы өскүстер организациязы-биле сырый ажылдаарын, а делегаттарга чедиишкиннерни күзээн.
  Конференция 2015 чылда организацияның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту дыңнааш, ооң чаа даргазын, чөвүлел болгаш контроль-ревизия комиссиязын соңгаан. 
 Ук албан-хүлээлгеже соңгулданы бадылаашкын-биле чоруткан. Амгы үеде республика төвүнүң ажаалда-тежээлде килдизиниң ажылдакчызы Ляна Монгуш эң-не хөй үннү алгаш, организацияның чаа даргазынга соңгуткан. Агентилелге хамааржыр албан черинде, өскүстер-биле дорт харылзаалыг ажылдап турар кижи оларның эргелерин каяа-даа камгалаптар деп, делегаттар ынчаар санаан. Организацияның чөвүлелинде алды кижи кирген. Ынаар, организацияның даргазындан халашкан Виктория Шипуля, Руслан Мухамедшин, Буяна Серендык, Артыш Куулар, Шончалай Ондар киргеннер. Контроль-ревизия комиссиязында Артур Хизматуллин, Аян Ховалыг база Алена Тугжу соңгуткан.
 Чаа удуртулгазын соңгаан соонда, делегаттар агентилелдиң директорундан, аңаа хамааржыр албан черлериниң ажылдакчыларындан чурттаар оран-сава хандырылгазының, социал камгалал, ажаалда-тежээлде талазы-биле айтырыгларны салган. Тодаргай харыыларны бээри-биле тускай консультация пунктуларын аңаа организастаан.
  Өскүс уругларның хөй-ниити организациязының чаа удуртулгазының бирги ажылчын хуралын февраль төнчүзүнде чыырын дугурушкан. Республиканың кожууннарындан өскүстериниң сонуургалдарын аңаа, каттыжыышкынның активи болур, 19 кижи төлээлээр.

Возврат к списку