Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы В. Ховалыг республика Чазаанда чаа томуйлаашкыннарны дыңнаткан

Тываның Баштыңы В. Ховалыг республика  Чазаанда чаа томуйлаашкыннарны дыңнаткан 18.10.2021 Неделяның аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чазактың чаа кежигүннерин таныштырып, ооң тургузуу ам-даа хевирлеттинип турарын дыңнаткан.
Тыва Республиканың чурагайлыг хөгжүлде сайыдында Аяс Бартанны томуйлаан. Чурагай — амгы амыдыралдың бүгү-ле адырларында чугула угланыышкыннарнынң бирээзи болганда, ол адырже онза кичээнгейни угландырар апаар. Күрүне структураларынга, бизнес-ниитилежилгеге, республиканың чурттакчы кижи бүрүзүнге – шуптузунга IT-технологиялар таарымчалыг болгаш чедингир болзун дээш, ажыл-чорудулганы ынчаар тургузар даалганы сайытка берген.
Бартан Аяс Олегович Тываның Прокуратуразының кол специализинден эгелээш, Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы – Тыва Республиканың Чазак Аппарадының информацияны камгалаар талазы-бле эргелелдиң начальнигинге чедир ажылдаан. Берге байдалдар үезинде девискээрлерни удуртуп-башкарарынга Тываның Баштыңының Байдалдар төвүн ажылдадыр төлевилелди чедиишкинниг боттандырган.
Мооң мурнунда Тыва Республиканың бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының бирги оралакчызы албан-дужаалга ажылдап турган Темир Сарыг-Хаа республиканың арга-арыг ажыл-агыйы база бойдус ажыглалының сайыды албан-дужаалды күүседир.
Сарыг-Хаа Темир Кызыл-оолович Тыва Республиканың Арга-арыг ажыл-агый агентилелиниң башкарыкчы специализинге, ТР-ниң ветеринарлыг болгаш фитосанитарлыг хайгаарал талазы-биле федералдыг албан эргелелиниң килдис начальнигиниң оралакчызынга, ТР-ниң Хамааты камгалал, онза байдалдар база сугдан чонну болгаш девискээрлерни камгалаар адырда ажыл-чорудулганы хандырар агентилелдиң эргелел начальнигинге, «Убсунур ыйгылаажы» күрүнениң бойдус биосферлиг заповедниги” ФКБА директорунуң оралакчызынга ажылдаан.
Көдээ ажыл-агый эртемнериниң кандидады Лариса Монгуш республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседир. Ол регионнуң күрүне албанының системазынга ажылдаан арга-дуржулгалыг удуртукчу. «Аянгаты» совхозтуң директорунга, Экономика политиказының комитет даргазының оралакчызынга, Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый сайыдынга, Тыва Республиканың күрүне чагыгларын башкарар сайыдынга, Тыва Республиканың саң-хөө сайыдының бирги оралакчызынга, Тыва Республиканың Чазааның даргазының орлакчызынга ажылдаан.
Дириг амытаннар камгалаар күрүне комитединиң удуртукчузунда (даргазында) Артыш Салчакты томуйлаан. Ол Тыва Республиканың бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының оралакчызы бооп ажылдаан.
Салчак Артыш Окан-оолович Тыва Республиканың аңныыр болгаш балыктаашкын талазы-биле күрүне комитединиң кол специализинге, Тыва Республиканың дириг амытаннарны база сугнуң биологтуг курлавырын камгалаар күрүне комитединиң даргазының оралакчызынга база ажылдаан.

Возврат к списку