Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның хөй ажыл-чорудулгалыг төптеринде тожу-тываларындан документилерни хүлээп турар

Тываның хөй ажыл-чорудулгалыг төптеринде тожу-тываларындан документилерни хүлээп турар 10.12.2021 Россия Федерациязының биче буурай үндезин чоннарынга хамааржыр кижилер даңзызынче медээни киирер дээш, республикада чурттап турар эвээш санныг үндезин чоннарның төлээлеринден документилерни Тываның хөй ажыл-чорудулгалыг төптери хүлээп ап турар. Россияның националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң даңзызынче хамаатыны кииргени, оларга көрдүнген чиигелделерни долдурарын бөдүүнчүдер. Даңзыны 2022 чылга чедир тургузар.
Россияның НХФА биче буурай үндезин чоннуң төлээзи дугайында медээни киирерде дараазында документилерни чорудар:
1. Даңзыже киирерин дилээн билдириишкин;
2. Хамаатының биче буурай үндезин чоннарга хамааржырын азы биче буурай чоннарга хамааржыр кижилерге төрел хамаарылгазы барын шынзыткан, хамаатының язы-сөөгүнүң дугайында медээ кирген документиниң (справка, суд шиитпири, азы өске документ) боду база Россия Федерациязының хоойлужудулганың тургусканы чурум езугаар шынзыткан хоолгазы.
Күрүне ачы-дузазынче билдириишкинни база аңаа кошкан документилерни дараазында арга-биле чорудар:
1) иштинде чүү киргенин бижээн почта чагаазын бо адресче чорудар: 121069, Москва хоорай, Трубниковский переулок, б. 19;
2) Тыва Республиканың Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң бо адрезинче: Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, б. 46, тел. 8 (394) 223-21-81;
3) республика девискээринде МФЦ-ниң кайы-даа офизинче.
Оон аңгыда, Националдар херектериниң талазы-биле федералдыг агентилелдиң https://fadn.gov.ru/reception/questionse сайтызында “Хамаатылардан бижик-чагаалар” кезекте “Күрүне ачы-дузалары” иштики кезекте чогуур билдириишкинни долдурарынга белен кылдыр салган.
Эрге-чагырга органнары база күрүнениң бюджеттен дашкаар фондулары реестрде медээлерни биче буурай үндезин чоннар төлээлериниң экономиктиг болгаш социал эргелерин, ол ышкаш пенсия база пособие төлевирлерин боттандырарынга ажыглаар.
Тываның девискээринде Сибирьниң биче буурай үндезин чоннары – тожу-тывалары чурттап турарын сагындыраал. 2002 чылдың чон чизезиниң сан-чурагайындан алырга, 4465 кижи тожу-тывалары деп демдеглеткен. Оларның дугайында албан езунуң бир дугаар саннары ол болган. 2010 чылдың чон чизезинде, тожу тываларының саны 1856 кижи болган: Тожу кожуунда — 82, Тере-Хөлде -1774.
Россия Федерациязының Шүүгү яамызының Тыва Республикада эргелелиниң медээзинден алырга, биче буурай үндезин чон - тожу-тываларының кожа-хелбээ тос общиназы бүрүткеттинген.

Возврат к списку