Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың Спутник микрорайонунда хөй аалдыг 5 бажың бо чылын ажыглалче кирер

Кызылдың Спутник микрорайонунда хөй аалдыг 5 бажың бо чылын ажыглалче кирер 30.07.2022 “Энерготудуг” бүдүрүлге Кызыл хоорайның Спутник микрорайонда улуг хемчээлдиг төлевилелди боттандырып, бирээзи-ле дөртен квартираларлыг он бажыңны тудуп турар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Спутник микрорайонда ол бажыңнарга баргаш, тудуг ажылдары кандыг чоруп турарын хынап көрген. 10 бажыңнарның бежинде иштики шеверлел ажылдарын шалыпкын чорудуп, оларның-биле чергелештир ол бажыңнарны инженер болгаш электри четкилеринге кожар талазы-биле ажылдарны шуудаткан. Бир эвес тудуг ажылдары ол-ла олчаан уламчылаар болза, хөй квартиралыг 5 бажыңны бо чылын ажыглалга киирер арга бар. 10 бажыңнарлыг чуртталга комплекизин бүрүнү-биле дараазында 2023 чылдың төнчүзүнде ажыглалга киирерин планнаан.

Бо чуртталга комплекизинде чаагайжыды туттунган хөй квартиралыг бажыңнардан 101 квартираларны өскүс эрге-байдалдыг кижилерге, эргилээнинден кижилер чурттаары айыылдыг апарган бажыңнардан көжүрер чурттакчыларга 18 квартираларны социал чуртталга квотазы ёзугаар тускайлап бээр.

Девискээри чаагайжыттынган, бичии уруглар ойнаар шөлдерлиг, машиналар тургузар черлерлиг, кижилерниң чурттаарынга таарымчалыг амгы үениң комплекизиниң тудуу багай эвес чоруп турарынга таарзынганын Владислав Ховалыг илереткен.

Возврат к списку