Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Культура” национал төлевилел боттанылгазы-биле үш кожуун чаа клубтарны алган

“Культура” национал төлевилел боттанылгазы-биле үш кожуун чаа клубтарны алган 08.09.2022

Регионнуң Культура болгаш туризм яамызы “Культура” национал төлевилел боттанылгазы-биле саткан көдээ черлерде чоннуң культурлуг дыштанылгазын организастаарынга тускай дериттинген көжүп чоруур төптү тыпсыр дээш республиканың культура албан черлериниң ортузунга мөөрейни чарлаан турган.

Август 8-те республика мөөрейге тиилээн кожууннарның төлээлеринге чаа автомашиналарның дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскан. «Культура» национал төлевилел боттанылгазы-биле саткан чаа автомашиналарны Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурда Николай Өлзей-оол аттыг культура бажыңының директору Н. Кудерек, Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак суурда Ырлаар Маадыр-оол аттыг көдээ культура бажыңының директору Б. Ооржак, Эрзин кожууннуң Эрзин суурда кожууннуң кульура бажыңының директору А. Дупчур хүлээнип алган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг “Культура” национал төлевилели-биле республикада дыка хөй ажылдар планнаттынып, оларны ботандырып турарын чугаалаан. “Россияда Чоннарның культурлуг өнчү-салгалының чылында хөй ажыглалдыг бо чаа автоклубтарны алыры чүден онза-дыр. Төлевилел боттаныышкыны-биле республиканың культура албан черлериниң инфраструктуразын эде чаартыры-биле 400 млн хире акша-хөреңгини салган. 30 хире албан черинде капитал септелгени кылып, чаа эт-сеп база дериг-херекселдер-биле чүмнээн. Суурларда “Сорунза төлевилели-биле клубтарны тудуп турар. Көжүп чоруур автокомплексти көдээ культура бажыңнарынга тыпсыры чүден өөрүнчүг-дүр” - деп ол демдеглээш, чедери берге черлерде чурттап турар малчыннарывыска, тараа болгаш сиген шөлдеринде көдээ ишчилерге солун культура хемчеглерин эрттиреринге таарыштыр кылган бо автоклубтар культура ажылдыкчыларынга чаа чогаадыкчы тынышты бээр боор деп идегелин илереткен. 

Тиилекчи кожууннар чаа автоклубтары-биле хову шөлдерже дарый үнерин дыңнаткан. Орууңар ак, чорууңар чогунгур болзун!


Возврат к списку