Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер

Тывага сентябрь 24-те «Нацияның чарыжы-2017» болуп эртер 21.09.2017
 2004 чылдан бээр доктаамал эртип турар Бүгү-Россияда чадаг чарыш хүнүнге тураскааткан «Нацияның чарыжы» акцияга Тыва база киржир. 
 ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы Тывага маргылдаа, сентябрь 24-те, улуг-хүнде эрттерин дыңнаткан. Маргылдаага киржир күзелдиглерге кызыгаарлаашкын негелделери чок. Ындыг болзажок, киржикчи кижи бүрүзү стартче үнер мурнунда, чарыштың оргкомитединге, эмчи бижиин азы кадыкшыл байдалын боду харыылап турар дугайында хол үжүүн арттырар.  
 Организаторлар чарыш киржикчилериниң хар-назынының аайы-биле 1000-дан 12000 метр хемчээлдерге 5 салыгны салырын шиитпирлээн. Оон аңгыда спортчу байырлалдың программазында бо чылга тураскааткан 2017 метр хемчээлге VIP-чарыш база бар. Аңаа эрге-чагырга органнарында болгаш өске-даа күрүне структураларында ажылдап турар эр болгаш херээжен спортчулар киржип болур.  
 Тываның Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы назы-хар аайы-биле бөлүктерге 1-ден 3 дугаар черлер алган киржикчилерге медальдарны болгаш дипломнарны тыпсыр. Бөлүктерге команда аайы-биле шылгарааннар кубоктарны алыр. 
 Чарыштың оргкомитеди сентябрь 19-тан 22-ге чедир дараазында адресте чагыгларны хүлээп турар: Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, бажың 25, «Херел» спортзалы. Маргылдаа сентябрь 24-те 8.30-де эгелээр. 
 «Нацияның чарыжы - 2017» маргылдааның салыглары 
  1000 м. — 2008 чылда төрүттүнген болгаш оон бичии уруглар; 2008 чылда төрүттүнген болгаш оон бичии оолдар 
  4000 м. —- Кыстар (2003-2007 ч.т.); Оолдар (2003-2007 ч.т.); Кыстар (2002-1998 ч.т.). 
 6000 м — Кыстар (1987 ч.т база оон улуг назылыг)  
8000 м — Эр улус (1997 ч.т база оон улуг назылыг)  
12000 м —- Эр улус (1997 ч.т база оон улуг назылыг) 
2017 м — VIP чарыш, (эр болгаш херээжен) аңгы-аңгы структураларның эрге-чагырга төлээлери

Возврат к списку