Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Муниципалдыг тургузуглар 2020 чылда чуртталга бажыңнары тудар планын күүсеткен

Муниципалдыг тургузуглар 2020 чылда чуртталга бажыңнары тудар планын күүсеткен 29.01.2021
Тус чер бот-башкарылга органнарының дыңнадыы-биле алырга, 2020 чылда 102000 дөрбелчин метр чурттаар оран-сава тудар планны 13,3 хуу ажыр күүседип, 115568,73 дөрбелчин метрни туткан. 
Чурттакчы чон чуртталга тудуунуң 58,3 хуузун, азы 67378,3 дөрбелчин метрин тудуп алган болза, бюджет акша-хөреңгизин хаара туткаш 41,7 хуузун, азы 48190,43 дөрбелчин метрни туткан. 
Муниципалдыг тургузугларга 1899,09 дөрбелчин метр шөлдүг албан бажыңын, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга 6433,04 дөрбелчин метр шөлге, аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер бажыңнар тударынга 20197,3 дөрбелчин метрже, 19661,6 дөрбелчин метр шөлдүг чуртталга бажыңнарын чер шимчээшкининге удур быжыглаарынга бюджет акша-хөреңгизин угландырган. 
Кожууннардан - Кызыл (55 %), Улуг-Хем (50 %), Чаа-Хөл (37 %), Тожу (35 %), Бии-Хем (29 %), Таңды (27 %), Мөңгүн-Тайга (26 %), Бай-Тайга (23 %) планнарын боттандырган. А дараазында кожууннар: Сүт-Хөл (17 %), Тере-Хөл (15 %), Каа-Хем (14 %),Чөөн-Хемчик (13 %) планындан 10 хууну ажырган. 
Эрзин биле Өвүр кожууннар планын күүсетпээн, тус-тузунда 82 база 75 хуулар. Эрзин кожуун 1400 дөрбелчин метр чуртталга бажыңнарын тудар тургаш, 1151,5 дөрбелчин метрни, а Өвүр 1200 дөрбелчин метр тудар планын, 908 дөрбелчин метр кылдыр туткан. 
ТР-ниң Экономика яамызы

Возврат к списку