Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада күрүнениң хөмүр шыгжаар черлерин ажылдадыр

08.08.2022

Бо чылын республиканың чурттакчылары күрүнениң хөмүр шыгжаар черлеринден хөмүрнү садып алырлар. Чеди кожуун төптеринде хөмүр шыгжаар черлерни эде чаартып, септеп, амгы үениң деңзилерин салып, видеохайгаарал системазын кожар. А Кызыл хоорайга чаа складты тудар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның хөмүрнүң чедишпезин болдурбас база өртекти кара туразында өстүрер чорукту чок кылыр дээш республиканың одаар чүүл шыгжаар черлерин ажылдарын даалгазын күүседип, бо ажылдарны чорудуп турар.

Республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Мерген Мынын-оол Таңды, Тес-Хем база Эрзин кожууннарда хөмүр шыгжаар черлерни тудуп, чаагайжытканын аппарат хуралында илеткээн. Бо чоокку хүннерде Кызыл, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Өвүр кожууннар ол ажылдарны доозар. Дөрт кожууннуң хөмүр шыгжаар черинге чаа килдерни эптээри-биле саткан.

Тываның ЧКА яамызы хөмүр сөөртүр база аай-дедир дажыглаарынга херек тускай техникалар – КАМАЗ К2020 деп 12 автосамосвалдарны, кыдыындан чүдүрер 12 чүък машиналарын саткан. А хөмүр шыгжаар черлерниң бодунга «ТОНАР» деп 4, «КАМАЗ» деп 4 самосвалды, «НЕФАЗ» деп 9 кожугну и 2 «МАЗ» деп улуг чүък чүдүрер автотехниканы садарын планнаан. Шупту техниканы GPS-навигатор болгаш видеокамерамалар-биле четчелээн. Хөй тонна чүдүрер самосвал машиналар бо неделяда Тывага чедип келир.

Чаартып, дерээн хөмүр складтарынга харыысалгалыг ажылдакчылардан шилип, ажылдадыр алганы кожуун чагырга даргаларынга берген. Кожууннарның складтарын чүгле чаартыр эвес, а аар өртектиг техниканы база килдерни камнап, ону шынарлыг ажылдарын чедип алыры – тус черниң кол айтырыы ол.

Кожууннарда улуг складтарда тудуг ажылдары доостуру билек, ону ажыглалче дарый киирер. Сентябрьның 10-га чедир ол ажылдар доосту бээрин ЧКА яамызы аазаан. Бо неделяда республикада «Социал хөмүр» төлевилели-биле одаар чүүлдү дүжүрүп эгелээр.


Возврат к списку