Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның уран-шеверлериниң "Шагаа белээ" садыг-делгелге ажылдап турар

Тываның уран-шеверлериниң "Шагаа белээ" садыг-делгелге ажылдап турар 10.02.2023

Реcпубликаның кожуун, суурларында чоннуң Шагаа байырлалынга уткуштур тыва чемнер, идик-хептер болгаш ус-шеверлел ажылдарын делгеп-саткан хемчеглер калбаа-биле эртип турар. Февральдың 10-11 хүннеринде Республиканың улусчу чогаадылга бажыңында Тываның ус-шеверлериниң “Шагаа белээ” деп садыг-делгелге хөй чонну хаара туткан ажылдап турар.
Тускай аян-биле тыва хептер чогаадып даарап турар шеверлер, дизайнерлер, каасталга болгаш эт-херексел кылыр ус-шеверлер боттарының ажылдарының садыг-делгелгезин организастаан.
Делгелге-садыглаашкында торгудан, хорагайдан, кылымал хөмден база чымчадыр эттээн алгыдан тыва болгаш янзы-бүрү тускай тоннар, чеңи-чоктар, бөрттер, идиктер, байырлалдарда болгаш хүн бүрүде кедип болур хептерни, хол-биле кылган херекселдер, каасталгалар, суй белектер, кухняга эт-херекселдер, аът дериг-херекселдерин садып алыкчыларга сүмелеп турар.
Февраль 10-11 хүннеринде 10.00 шактан 17.00 шакка чедир ажылдаар "Шагаа белээ" садыг-делгелге дараазында адреске болуп турар: Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, 46 дугаар бажың. Улусчу чогаадылга бажыңы.


Возврат к списку