Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Тожу кожуунда чаа генераторларны ажылдаткан

Тываның Тожу кожуунда чаа генераторларны ажылдаткан 05.12.2022

Республика Баштыңының даалгазы-биле саткан 500 кВт күчүлүг чаа дизельдиг генераторлар Тывага чедип кээри билек, Тожу кожуунче ол-ла дораан чоруткан. Генераторларны тургузуп, белеткээри-биле бүгү күштү ынаар октаан.
“Генераторларны кожуун төвүнге эккелген соонда, хынааш, чылыткаш, эптедивис. "Дизель" КХН-ниң ажылчыннары септелге бригадазы-биле кады чаа дизельдиг генераторларны ийи хонук иштинде эптеп тургускаш, хары угда ажылдай бээр кылдыр, ажыглалда үш дизельди аңаа кошкан. Амдыызында шупту чүве эки” – деп, республиканың энергетика сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Эдуард Куулар чугаалаан.
Субботаның ийиги чартыында хереглекчилерни чырыкка кошкан. Тус чернии-биле 16.30 шакта дизельдиг генераторнуң күчүзү 1200 кВт турган болза, кежээликтей оон-даа улгады берген. Септелге бригадазы белен байдалга ажылдаан.
"Ийи подстанция ам-даа коштунмаан, оларны удавас кожуптар – деп, Куулар тайылбырлаан. – Дизельдиг генераторлар өй-тавында ажылдап турар, чырык хандырылгазы тургустунган. Септелге бригадалары ажылды хайгаарап, хынап турар. Кежээ чүък улгады бээрге, шупту чүве билдине бээр, ындыг-мындыг болза – шупту белен бис”.
Тожу кожуунга сөөлгү ийи чылда дүн-хүн дивейн ажылдап турган ийи дизель-генератор улуг чүъктен база элеп-эргижирээнинден октябрь, ноябрьда сандан үнгенин сагындыраал. Ам Тоора-Хем, Ий болгаш Адыр-Кежиг суурларның чырыкка хереглелин дуглаар ужурлуг беш дизельдиг генераторну ажылдаткан.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ноябрь 26-да, республиканың чурттакчылары-биле дорт эфириниң үезинде, Тожунуң чону кожуунну турум чырык-биле хандырар айтырыгны шиитпирлежип бээр дилегни киирген. Республика Баштыңы дизельдиг электрогенераторларны садып алганын, регионнуң энергетиказын сайзырадыр комплекстиг планның күүселдези-биле, Тожу кожуунну алызы барып электрификастаарынга тайылбырны берген.


Возврат к списку