Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Уруг бүрүзүнүң чедиишкини – бистиң чедиишкинивис

Уруг бүрүзүнүң чедиишкини – бистиң чедиишкинивис 29.07.2022 Школаларның спортчу инфраструктуразы өөредилге чорудуунга улуг салдарны бээр. Сөөлгү чылдарда ону модернизастап база хөгжүдери «Өөредилге» национал төлевилелдиң «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» деп федералдыг төлевилелиниң хемчеглерин боттандырыр чуртта мурнады боттандырар угланыышкыннарның бирээзи апарган.

Тывада Чөөн-Хемчик кожууннуң үш школазында, Шагаан-Арыгның 1 дугаар школазында, шимчеп шыдавас уругларның школа-интернадында, Туран хоорайның ийи школазында, шупту 6 спорт залында капитал септелгени кылып турар.
«Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» төлевилел-биле 11 школа спортчу клубтарынга чаа дериг-хереселдерни садып, школа чанының 11 чаа спортчу шөлдерин тудар. Ол угланыышкында хемчеглерни боттандырарынче ниитизи-биле 14 млн рубль акша-хөреңгини үндүрген.

Школазының спортчу клубтарынга 4000 ажыг оолдар күш-культура болгаш спорт-биле өңнүктежип, ойнап болур аргалыг апаар. Спортчу клубтарны чаа дериг-херекселдер-биле бүрүн чепсеглеттинер.

«Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» төлевилелиниң эрткен чылдарда арга-дуржулгазындан көөрге, оолдар, уругларның зона болгаш регион маргылдааларынга чедиишкиннери көзүлдүр-ле экижээн болуп турар.

Возврат к списку