Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы өрттерниң буруулугларынга административтиг кеземчени шыңгыырадырын сүмелээн

Тываның эрге-чагыргазы өрттерниң буруулугларынга административтиг кеземчени шыңгыырадырын сүмелээн 16.07.2015
 Тываның Баштыңы өрттүң айыыл чок чорук дүрүмнерин хажытканнарга кеземчени шыңгыырадыр дугайында эдилгени РФ-тиң Административтиг кодекизинче киирер саналдыг. Административтиг чурум-үрээшкиннериниң дугайында кодексче чогуур өскерилгелерни киирер хоойлу төлевилелин республиканың Дээди Хуралынче чоруткан. Амгы кодексте хемчеглер онаалдазы, өрттүң буруулугларынга дээш чок болгаш, өртке удур хоойлужудулга хажыдыышкынын болдурбазын эки күүсетпейн турар. Ооң дугайында статистика херечилээр: чүгле 2014 чылда Россияның территориязынга 153 муң өрттер бүрүткеттинген, 21 муң кижи когараан, 10253 кижи өлген. 2013 чылга деңнээрге материалдыг когаралдың хемчээли 5 млрд. рубльге улгаткан. Өрттерниң 90 хуузу - өрттүң айыыл чок чоруунуң дүрүмнерин хамаатыларның болгаш юридиктиг черлерниң хажытканындан болган. 
  Ынчангаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өрттүң айыыл чок чоруунуң дүрүмнерин хажытканы дээш харыысалганы күштелдирип, кеземчени онаары чугула деп санап турар. 
 Өрттүң уржуундан кижилерниң кадыынга хора чедирген таварылгада (8.32 чүүлдүң 2 кезээ), өрттүң өөскүүрүнге буруулуг болган хамаатыларга торгаалдан аңгыда, 120 шак чедир албан ажылдаарын, юридиктиг черлерге – акша санкцияларынга немей, ажыл-чорудулгазын 90 хонукта административтиг арга-биле соксадырын ажыглаар. 
 Күрүнениң өрт хайгаарал органнарының хоойлу езугаар негелделерин кадык камгалал, өөредилге болгаш социал хандырылга объектилеринге (19.5ч. 14к.) база катап күүсетпес болза, кеземчени онаар. Өрттүң чедирген когаралының аарындан көрүп, хамаатыларга албан ажылдаарының хуусаазын 200 чедир көвүдедип болур Өртке удур онза чурум байдалында (20.4ч. 2 к) өрттүң айыыл чок чоруунуң негелделерин үрээн болза, хамаатыга торгаалдан аңгыда 15 хонуктуң административтиг хоругдалын, албан-дужаалдыг кижини 2 чыл чедир ажылынга ажылдавазын, юридиктиг черлерге 90 хонукта ажыл-чорударын соксадыр кеземчени онаар.

Возврат к списку