Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Медскан» компаниялар бөлүү Кызылга делегей деңнелдиг хөй ажыл-чорудулгалыг клиниканы ажыдар планныг

«Медскан» компаниялар бөлүү Кызылга делегей деңнелдиг хөй ажыл-чорудулгалыг клиниканы ажыдар планныг  11.02.2022 Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле «Медскан» компаниялар бөлүүнүң чиңгине директору Андрей Модестов Кызылга хөй ажыл-чорудулгалыг өг-бүле медицина төвүн тудар талазы-биле инвестиция төлевилелин боттандырар дээш кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салганнар. «Медскан» 1 млрд рубль хемчээлдиг капитал салыышкынын салыр. Тываның Чазаа бодунуң талазындан федералдыг хоойлужудулга база Тыва Республиканың хоойлулары-биле көргени езугаар, төлевилелге чер участоктарын үр хуусаага хөлезиледип, инвестициялыг үндүрүг чээлизин алырынга, чиигелделиг чурумнарны база күрүне деткимчезиниң хемчеглерин ажыглаарынга деткимчени көргүзер. Ук төлевилел «Медскан» КБ хөй ажыл-чорудулгалыг клиника төптери федералдыг четкини тудар талазы-биле улуг программаның кезээ болур. 2021 чылдың сентябрьда Владивостокка болуп эрткен Чөөн чүктүң экономиктиг шуулганының үезинде, «Медскан» АН биле Газпромбанк (ГПБ) ол программаже 70 миллиардтан эвээш рубль түңнүг инвестицияларны салырын көрген документиге атты салган. Чаа клиника Тываның чурттакчыларынга эмчи ачы-дузаларын албан болгаш эки тураның медицина камгаладылгазының программалары-биле көргүзер. Оон аңгыда, бүгү делегейде сурагжаан «Хадасса» израиль госпитальдың российжи филиалының составында кирип турар «Медскан» КБ республикада эмчилерни база биче эмчи персоналын делегей чергелиг өөредилге программалары-биле өөредир. «Бистиң кады ажылдажылгавыс Тываның кадык камгалал системазын хөгжүдер улуг үүле болур - деп, республиканың баштыңы Владислав Ховалыг чугаалаан. – Делегей деңнелдиг өг-бүле клиниказы чүгле бедик төлевирлиг ажылчын олуттар тургузарындан аңгыда, эмчи дузазының санын көвүдедип; шынарын экижидер, ол ышкаш ажылче шыырак специалистерни хаара тудар». «Бо дугуржулга бистиң калбак төлевилеливис улуг социал ужур-уткалыын бадыткап турар, чүге дизе ооң кол сорулгазы – чурттуң кайы-даа регионунга бедик шынарлыг эмчи дузазын көргүзер системаны тургузары. Тыва Россияның бойдустан чаяаттынган эртинези болганда, регионнарга «Медскан»ның объектилерин тударда экологтуг стандарттарны шыңгыызы-биле сагып кылырын онзалап айтып каайн» - деп, «Медскан» компаниялар бөлүүнүң тургузукчузу Евгений Туголуков чугаалаан. «Медскан» компания бөлүүнүң составында Россияның 10 регионунда 18 хоорайларда 37 медицина төптери, ооң иштинде диагностика төптери; кезиишкин кылыр стационарлыг госпитальдар; хөй ажыл-чорудулгалыг өг-бүлеге медицина төптери; тускайжыттынган клиникалар (онкологтуг база); эртем ажылдарының база клиниктиг шинчилелдер төптери ажылдап турар. «Медскан» КБ Россияның тергиин дээн ажылдыг хөй ажыл-чорудулгалыг 10 хуу клиникаларның санында кирип турар.

Возврат к списку