Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаңгыс демниг Россия» тиилээн

«Чаңгыс демниг Россия» тиилээн 30.09.2014

2014 чылдың сентябрь 14 — Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутадынга соңгулдалар хүнү

Тываның парламентизинче соңгулдаларга бүзүрелдиг тиилелгени «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партия чедип алган.

№ 34 соңгулда комиссияларының аразындан 30 соңгулда комиссияларының протоколдарынга үндезилеп,  соңгулдаларның даартазында хүн, сентябрь 15-те, эртенгиниң 8 шакта үндүрген баштайгы түңнелдер ону көргүскен. Комиссияларның түңнеп көрген бюллетеньнериниң 83,77 хуузунда «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның девискээр салбырының кандидаттарынга соңгукчулар боттарының бадылаашкынын берген болган. Олар дээш Сүт-Хөл кожууннуң соңгукчуларының 99,45 хуузу үннерин бергенин баштайгы түңнелдер көргүскен. Бо дээрге ук политиктиг партияның девискээр салбырының республикада эң бедик көргүзүү. Тес-Хем кожууннуң соңгукчуларының – 98,98 хуузу, Чаа-Хөл, Тере-Хөл кожууннарда – 97 хуузу, Бай-Тайга кожуунда 96,48 хуу хирези эрге-чагырга тудуп турар партияның кандидаттары дээш бадылаан. Кызыл хоорайда алды соңгулда округтарында соңгукчуларның 79,17 – 84,88 хуузу «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның девискээр салбырының кандидаттарын деткээн.

Арткан политиктиг партиялардан Тываның парламентизинче кирериниң беш хуу хемчээлин, баштайгы   түңнелдер езугаар, чүгле «Чөптүг Россия» ажып шыдаан – 5,18 хуу. Бо партияның төлээлери Чеди-Хөл кожууннуң № 13 соңгулда округунуң соңгукчуларының 33, 55 хуузунуң деткимчезин алган. Бир эвес Сүт-Хөл кожуунну алыр болза, бо партияның мурнундан кандидаттар дээш соңгукчуларның чүгле 0,04 хуузу бадылаан. Россияның либерал-демократтыг партиязы республиканың кожууннарының соңгукчуларының бадылалының 1 хуудан эвээжин алган, а республикага ниитизи-биле бо партияның кандидаттары дээш соңгукчуларның 1,36 хуузу бадылаан.  РФ-тиң Коммунистиг партиязы соңгукчуларның – 3,18, «Парнас» — 3,30, «Россияның патриоттары» — 0,66, «Россияның коммунистери» 0,70 хуузунуң деткиишкинин алыр аргалыг болган.

Чаңгыс мандаттыг округтарда «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның кандидаттары эң хөй бадылаашкынны алган. Кызыл хоорайда Правобережный округ – Иван Чучев (67,88%), Автодорожный – Вячеслав Ховалыг (98,33%), Төп – Виктор Глухов (79,75%), Первомайский – Омак Ондар (84,42%), Ленинградский – Альберт Кувезин (79,84%), Барыын-Хемчик – Алдын-Кыс Конгар (51,06%), Бай-Тайга – Маргарита Чульдум (87,77%), Чөөн-Хемчик – Аяна Монгуш (65,75%), Сүт-Хөл – Кара-Сал Седен-Очур (96,78%), Чаа-Хөл – Каң-оол Даваа (79,16%), Улуг-Хем – Эрес Хуурак (74,6%), Кызыл кожуун – Амир Монгуш (71,4%), Бии-Хем – Юрий Тыхеев (69,67%), Каа-Хем – Юрий Кара-оол (86,88%), Эрзин – Александр Санчат (81,72%).

Тываның парламентизинче 32 мандаттарның чартык кезии партийжи даңзы база бир чартыы чаңгыс мандаттыг округтар езугаар тургустунган. Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттарының бүрүн эргелериниң хуусаазы 5 чыл.


Возврат к списку