Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген

Тываның Баштыңы регион чазааның кежигүннеринге РФ-тиң премьер-министриниң даалгаларынга хамаарыштыр ажылды шапкынчыдар даалганы берген 16.04.2019
2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедириниң комплекстиг хемчеглерин ажылдап кылыр айтырыг - хүннүң чугула айтырыы болуп артпышаан. РФ-тиң Чазаанче Тыва Республиканың санал-оналдарын чоруткан. Сайыттар адырлар аайы-биле федералдыг яамыларга боттарының блоктарын ажылдадып эгелээр даалганы алган. 
РФ-тиң Чазааның даргазы Д.А. Медведевтиң эрттиргени хуралдың протоколунга хамаарыштыр ажылдаар харыысалгалыг даалгаларны онааган. Республика премьер-министрниң дорт даалгаларын боттуң сонуургалында ажыглаар эптиг арганы алган. Шупту 18 пунктуда даалгаларны, бюджет чагыгларын база техниктиг барымдааларны күүседирде ажылды дүүштүрери-биле федералдыг яамыларже чугула бижик-чагааларны чорударының чурумун база тодаргай графигин тургускан.
 «Март айда Д.А.Медведевке эрткен Тываның хөгжүлде айтырыгларының талазы-биле хуралда 18 пунктулуг протокол даалгазын премьер хүлээп алган. Пункт бүрүзү – федералдыг яамылар болгаш ведомстволар-биле ажылдаар улуг ажыл-херек. Пункт бүрүзүнге техниктиг даалгаларны тургузуп, ооң үндезинин айтып, бадылаткаш, акшаландырыышкынче чагыгларны киирер дээш, он-он ажылдар кылдынган – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте чугаалаан. – Чүгле ооң соонда документилерни ылавылаар, а документилер курлавырны тып, ону тускайлап бээринге үндезин болгаш боттуг ажылды эгелээринге барымдаа болур. Ажыл-чорудулганың чурумун болгаш графигин тодараттывыс, ам ону бичии-даа озалдатпайн, частырыг чокка кылыры силерниң харыысалгаңарда деп, республика чазааның вице-премьерлеринге база сайыттарынга сагындырдым».

Возврат к списку