Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Гайдаровчу шуулганда киржип турар

Тываның Баштыңы Гайдаровчу шуулганда киржип турар 16.01.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага ажыл-агый аайы-биле чорааш, «Гайдаровчу шуулган» делегей чергелиг эртем-практиктиг конференцияда киржип турар. 
Шуулган бөгүн, Москва шагы-биле 8 шакта, Президент академиязынга ажыл-агыйжы эртенги шайлаашкын-биле ажыттынып, «Россия болгаш делегей: сорулгалары болгаш эң чугула чүүлдери» деп темагага ажылын эгелээн. Делегейде билдингир эртемденнер болгаш политиктер, саң-хөө бөлүктериниң база улуг бизнес-элитаның төлээлери социал-экономиктиг хөгжүлдениң чугула айтырыгларының талазы-биле дискуссияларга киржир. Чижээ, Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев «Сорулгалар болгаш эң чугула чүүлдер» деп шөлчүгешке сөстү алыр.  
Оон аңгыда «төгерик столдарны», семинарлар болгаш лекцияларны Гайдаровчу шуулганның ажылында планнаан. Күрүне удуртулгазында амгы кыйгырыглар, эрге-чагырга органнарынга төлевилел ажыл-чорудулгазын киирери, инновациялар хөгжүлдезиниң драйверлери, төп банкыларга чаа негелделер, чурагайлыг ниитилел, Россияда революцияның 100 чылы, Россияда сайгарлыкчы чорукка бүзүрел, шаптараазыннар база чедиишкиннерниң барымдаазы, чурагай бүдүрүлгезиниң үезинде кластерлиг аргалар – оларның эң колу болур. Шолбан Кара-оол эксперт кылдыр ийи сайгарылгага киржир – бюджеттиң шын чарыгдалы күрүнени боттуг эргелеп-башкарганының көрүнчүү база күрүне удуртулгазында амгы үениң кыйгырыглары. 
Тываның Баштыңы шуулганның дугайында бодунуң блогунда бижээн. Ол ниитилелди база экономиканы чурагайлаарының дугайында чугаа ылаңгыя аныяктарга эң солун дискуссия болур деп санаан. 
«Кыскаладыр чугаалаар чүве болза, шупту чүүлдерде чаа технологтуг революцияның бүдүүзүнде бис. Смартфоннарга, онлайн-садыглаашкыннарга, интернет таварыштыр төлевирлерни төлээринге, поликлиникага бижидип алырынга чаңчыга берген бис. Күрүне удуртулгазындан эгелээш, хөмүр-даш азы нефть тывыжы, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге чедир, өске-даа ажыл-чорудулгаларны автоматчыдар херектерже кел чыдар. Бүдүрүлге, транснационалдыг компания азы бүдүн чурт-даа болза, технологтуг чарышда чедиишкинниг кижи ойнап алыр үеже кел чыдар. Бо хүнде «алдын холдуг» болуру-биле кады, нарын техниканы «сен» кылдыр ажыглап билир херек» - деп, Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунуң арынында бижээн. 
Республика Баштыңының Москвага сургакчылаар үезинде элээн каш ажыл-агыйжы ужуражылгаларны планнаан. Ооң бирээзи дүүн эрткен. Амгы үеде Тывадан 32 студент өөренип турар, чурттуң хоочун болгаш башкарыкчы дээди өөредилге черлериниң бирээзи – РФ-тиң Чазааның чанында Саң-хөө университединге Шолбан Кара-оол январь 15-те чораан. Тываның Баштыңы университеттиң ректору М.А. Эскиндаров-биле тыва абитуриентилерге бюджет олуттарже квотаның санын көвүдедир арганы чугаалашкан.
 «Квотаны көвүдедирин дугуруштувус. Чылда амдыызында 2 бюджет олутту берди, чоорту ону көвүдедирин көөр. Тывага мергежилдиг аналитик специалистер чугула херегин билип, уткуй базымны кылганы дээш, Михаил Абдурахмановичиге улуу-биле четтирдим. Ындыг специалистерниң белеткели ында эки. Студентилерге эки өөрениринге таарымчалыг байдалдарны тургусканын көрдүм. Информация технологиялары, студентилер биле башкыларның онлайн-харылзаа системазы бедик деңнелде-дир. Эң кол чүве – университет соонда аныяктар төрээн черинче чанып кээр кылдыр, абитурентилерниң тускай шилилгезин чорудуп тура, университет-биле кады негелде дугуружулганы чарар хемчегни алырын Михаил Абдурахманович-биле шиитпирледивис» - деп Шолбан Кара-оол ужуражылганың түңнелин дыңнаткан.

Возврат к списку