Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Дүрген-2015» аныяктар шуулганы июль 18-21 хүннеринде болур

 «Дүрген-2015» аныяктар шуулганы июль 18-21 хүннеринде болур 14.07.2015
 Июль 18-21 хүннеринде Таңды кожууннуң Дүргенге чылдың-на эртип турар «Тыва – хөгжүлдениң девискээри» (Дүрген-2015) аныяктарның өөредилге шуулганы болур. Ооң ажылынга Россияның хоорайларында болгаш даштыкыда тыва студент чаңгыс чер чурттугларның төлээлери, аныяк сайгарлыкчылар дээш, 400 хире аныяктар киржир. Күрүне деткимчезин бээринге социал реклама, «Тыва – фронтуга» номга үндезилээш эссе, аныяк сайгарлыкчыларның «Аныяктарның бизнес-төлевилелдери» конкурстарын шуулган үезинде эрттирер. 
  Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелекчи саналы-биле чеди чыл бурунгаар төрүттүнген «Дүрген» аныяктар шуулганы, ылаңгыя бизнес адырында, аныяктарның курлавырын боттандырар онзагай шөлчүгеш болу берген. «Шуулган аныяктарның эгелээшкиннерин камгалаарынга кезээде белен. Ниитилелге ажыктыг чүүлдерни эккеп, долгандыр делегейни өскертиринче чүткүлдүг болгаш чедиишкинниг болуксаан ажыл-ишчи аныяктарның ужуражыр чери «Дүрген» шуулганы апарганын билир бис. Оларның саналдап киирген төлевилелдеринге үнелелди аныяктар боттары ажык-чарлыы-биле бадылап, күрүне деткимчезин берип турар. Ону ынчаар чорудуп турган болгаш, ынчаар чорудар-даа. «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» бүгү делегей шуулганының бир шөлчүгежиниң үндезинин «Дүрген» аныяктар шуулганы тургузар ужурлуг. Ооң шупту баштайгы негелделери бар ышкажыл» - деп, ол чугаалаан. 
  Шуулганның чорудуу-биле элээн каш, оларның аразында «Аныяк сайгарлыкчының школазы», «Келир үениң төлевилели» өөредилге шөлдери ажылдаарын сагындыраал. Мастер-класстарны болгаш өөредилгелерни эрттирери-биле LivingEyesConsulting кады ажылдажылганың Москвадан база Челябинскиден башкарыкчы партнерун, Москваның Садыг-Үлетпүр палатазының база Россия Федерациязының Садыг-Үлетпүр палатазының бизнес-школаларының партнерун, «Сен – сайгарлыкчы сен» программа-биле Росаныяктарның 1-ги квалификациязының тренери Андрей Крылов биле «Эргелеп-башкарылга билиглериниң школазы» база Instaprint төлевилелдиң удуртукчузу, чугаалажылга, кижилер аразында харылзаа, рынокту шинчилээр база анализтээр болгаш садыглажылганы башкарар адырда 9 тренингиниң автору Вячеслав Ганиев оларны чалаан.
 «Аныяктарның бизнес-төлевилелдери-2015» республика конкурузунуң шилилде түңнелдери-биле «Дүргенче» путевка алган 39 бизнес-төлевилел шуулганга киржир. «Көдээ черге теплица ажыл-агыйын организастаары», «Спорт-кадыкшылга төвүнүң объектизин тудары», «Скалодром төптү ажыдары», «BabyBoom» хуу уруглар сады», «Септелге-дуңзаа мастерскаязы», «Кадарчы» тыва ыттар питомниги», «Пенобетоннар бүдүрер механизмни тудары», «Логопед кабинедин ажыдары», «Ажыктыг» универсалдыг электри дээрбези» төлевилелдерни сайгарып чугаалашкан. 
   Камгалалче эрткен аныяктар төлевилелдериниң даңзызы аныяктар ортузунда сайгарлыкчы идепкейниң шынары улгатканын, бодунуң бизнес-идеяларын ажылдап кылырда киржикчилерниң белеткели бедээнин база чогаадыкчы чоруун көргүзүп турарын конкурс комиссиязы демдеглээн. 
 Республиканың Баштыңы «Тыва – хөгжүлдениң девискээри» аныяктар шуулганын организастаарын, өөредилге программаларының шынарын хандырарын, делегацияларның аай-дедир аргыжылгазының айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алырын база хову лагеринге корум-чурум хайгааралын бодунуң контролюнга алырын чазак даргазының оралакчызы Органа Натсакка дааскан.

Возврат к списку