Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ыяап-ла медицина камгаладылгазының федералдыг фондузунуң даргазы-биле Тываның Баштыңы ужурашкан

Ыяап-ла медицина камгаладылгазының федералдыг фондузунуң даргазы-биле Тываның Баштыңы ужурашкан 17.07.2015
  Четвергте, Москвага, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ыяап-ла медицина камгаладылгазының федералдыг фондузунуң даргазы Наталья Стадченко ужуражып, хамаатыларга халас медицина дузазын чедиреринге күрүне магадылалдарының территориалдыг программазын боттандырарының айтырыгларын сайгарып чугалаашканнар.    Бо чылын республика Баазалыг программаның тургускан нормативтериниң деңнелинге ыяап-ла медицина камгаладылгазының акша-хөреңгизинден көргүзүп турар медицина дузазының хемчээлиниң единицазынга саң-хөө чарыгдалының нормативин тургузур ужурлуг. 
  Аңаа даянып эмчиге чыттырарының санын 16242-ге эвээжедип, стационарлыг медицина дузазының хемчээлин кварталда ортумаа-биле 408 орун кылдыр кызырар. 
 Натальей Стадченко-биле ужуражылга үезинде Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың онзагай талаларынче кичээнгейни угландырган: чаштарның төрүттүнериниң болгаш чок болурунуң; халдавырлыг аарыгларның, ылаңгыя ижин аарыының хөйү; хөй эвес чурттакчылыг черлер аразының ыраа; кожуун бүрүзүнде транспорт-биле чедери берге суурларның; Ыраккы Соңгу чүк районнарынга деңнештирген кожууннарда чедери берге үш суурнуң бары. 
  Тываның Баштыңының бодалы-биле алырга, стационарлыг эмчи дузазының хемчээлин хенертен ынчаар кызырары чурттакчы чоннуң кадыкшыл көргүзүүн баксыдарынга чедирер. Республиканың орун фондузун кызырарынче угланган хемчеглер планын чоорту чорудар дугайында дилегни ол киирген. 
   Ол үе дургузунда республика эмчи дузазының чедингирин болгаш шынарын хандырары-биле ачы-дуза көргүзериниң элээн каш хевирлерин эгелээрин хүлээнген. Ол дээрге хөй эвес чурттакчылыг черлерге ниити практиканың эмчи кабинединге, эмнелге амбулаториязынга, участок эмнелгезинге дээш, арбаннарга, эмнелге пунктуларынга хондур-хүнзедир ажылдаар чурумнуг, соңгаарладып болбас эмчи дузазын көргүзери-дир.
 Тываның Баштыңы чурттакчы чоннуң кадыкшыл байдалының көргүзүглерин экижидер сорулга-биле Россияның Кадык камгалал яамызы-биле Тыва Республиканың Чазааның аразында 2015-2016 чылдарда тургускан деңнелге чедир саң-хөө чарыгдалының нормативтерин чоорту киирер дугайында дугуржулганы чарарын сүмелээн. 
  Ыяап-ла медицина камгаладылгазының федералдыг фондузунуң даргазы Наталья Стадченко регионнуң баштыңының көдүрген айтырыгларын ажылдап көөрүн аазаан.    Тываның Баштыңы ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Москвада дээрзин сагындыраал. Ол «Россияның балык ажыл-агый комплекизин хөгжүдериниң дугайында» айтырыг талазы-биле Күрүне чөвүлелиниң ажылчын бөлүүнүң хуралынга киришкен. Оон аңгыда РФ-тиң энергетика сайыды А.В. Новактың даргалааны Тыва Республикада энергияның чедишпес чоруун сайгарган хуралга база киржир. База ол ышкаш Суг курлавырларының федералдыг агентилелиниң даргазы М.В. Селиверстова-биле ужуражылга база планнаттынган.

Возврат к списку