Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эмчилеринге идиг бээр чаа төлевирлерни киирген

Тываның эмчилеринге идиг бээр чаа төлевирлерни киирген 19.01.2023

Бир талазында, республикадан арга-дуржулгалыг специалистерни чорутпас, а өске талазында – эмчи институттарының база училищелериниң бөгүнгү дозукчаларындан төлептиг салгалды белеткээр дээш, эмнелге ажылдакчыларынга немелде төлевирлерни Тывада доктааткан. Тываның Чазаа үзүктел чок ажыл стажы база дагдыныкчы ажылы дээш 2023 чылдың январь 1-ден төлевирни немей төлээр дугайында Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының киирген саналын деткээн.
Ооң мурнунда чаңгыс черге 3-тен 5 база оон хөй чылдарда ажылдааны дээш шалың төлевиринге немей 5 болгаш 10 хууну төлеп турган. Ам 10 чылдан хөй үзүктел чок ажыл стажтыг ажылдакчылар 2023 чылдан эгелеп албан дужаалының шалың төлевиринге немей 15 хуу деткимчени база алыр.
Бир эвес бодунуң бедик билиг-мергежилин бадыткаан специалист аныяк коллегаларын профессиязынга өөредири-биле алыр болза, шалың төлевиринге база 15 хууну немээр. Бодунуң ажыл-ижиниң езулуг мастерлери-биле аныяктарның хүн бүрүде кады ажылдажылгазы, кандыг-даа интернатура азы ординатурадан артык ажыктыг деп, республиканың Кадык камгалал яамызы санап турар.
Оон аңгыда, коронавирус пандемиязының эгезинден-не турган немелделерниң орнунга, федералдыг эрге-чагырганың 2022 чылдың июльда кииргени ковид аараан кижилер-биле ажылдааны дээш чаа немелделерин республиканың чазаа бодунуң нормативтиг документилериде быжыглаан. Эпидемиологтуг байдал турумчуп, система анаа планныг ажылче эглип келген болгаш, чаа коронавирус халдавырын шинчип база эмнээни дээш шалың төлевиринге немелдени 25 хуу кылдыр тургускан.
2022 чылдың июль 1 соонда тургустунган хоойлу-дүрүм хамаарылгаларынга дүрүмнү ажыглаарын документиде доктааткан. Чаа халдавырны шинчип база эмнээринге тускайжыттынган дузаны стационарда көргүзүп турар эмчилерге, ортумак болгаш биче эмчи ажылдакчыларынга, эмнелге организацияларының дээди эмчи эвес эртемниг ажылдакчыларынга, амбулаторлуг байдалда COVID-19-туг аарыг кижилерге бирги эмчи-санитар дузазын көргүзүп турар эмчилерге, фельдшерлерге, участок терапевтилери база педиатрларга, ниити практика эмчилеринге, инфекционистерге, ортумак медперсоналга ол хамааржыр.
ТР-ниң Чазааның 2015 чылдың октябрь 30-де №494 доктаалы-биле бадылааны, республиканың күрүне эмнелге организацияларының ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң адыр системазының дугайында Дүрүмүнче идиг бээр чаа төлевирлер дугайында эдилгелерни киирген.


Возврат к списку