Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2022 чылда Тывада 11 орук участоктарын чоннуң чагыглары-биле септеп-селиир

2022 чылда Тывада 11 орук участоктарын чоннуң чагыглары-биле септеп-селиир 24.01.2022 «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел-биле 2022 чылда Тывада автомобиль оруктарының 11 участогун, ооң санында регион чергелиг дөрт автомобиль оруун база Кызыл хоорайда чеди автоорукту эде чаартыры планнаттынган. Септээр орук участоктарын тус черниң чурттакчыларының дилээ база республика баштыңының кожууннарже үнүүшкүннериниң түңнели-биле шилээн. Владислав Ховалыг эки оруктар кожууннуң-даа хөгжүлдезинде кол шимчедикчи болганда, орук ажыл-агыйының айтырыы, тус чер база республика чергелиг автооруктар четкизин тудары - онза кичээнгейде дээрзин чаңгыс эвес катап демдеглээн. Бо планда найысылалдың орук инфраструктуразынга комплекстиг чаартылга херек деп санап турар. Регионнуң транспорт болгаш орук ажыл-агыйының дыңнатканы-биле алырга, 11 орук объектизиниң чедизинде тудуг организациялары-биле керээлер чардынган, ол ажылдарже 368,6 млн рубль көрдүнген. «Кызыл – Сарыг-Сеп» автооруктуң үш километрин күрүне керээзи езугаар "Восток"КХН кылыр. Ол-ла организация Кызыл хоорайның «Спутник» микрорайонунда Звездная кудумчузунуң оруун септээр бирги чаданы кылыр, Ооржак Лопсанчап кудумчузунда 500 метр орук шывыын, ТАР-ның 90 чылы кудумчунуң 600 метр орук шывыын чадар. «ДСТ» КХН Кызылда Пушкин кудумчузунда 1,7 км орук шывыынга капитал септелгени кылыр. Ол-ла орук-тудуг организациязы «Кызыл – Вавилин ээтпээ» автобус оруунда 5,82 км оруктуң капитал септелгезин кылыр, Университетская, Буренская кудумчуларда автобустар чоруур 740 метр орукту септээр муниципалдыг керээни чарган. Бо хүнде дөрт орук объектизинге керээ чардынмаан: - Бай-Хаак суурже кирер оруктуң (7 км) капитал септелгези; - Хову-Аксы суурже кирер оруктуң (5 км) капитал септелгези; - Кара-Хаак суурже автооруктуң (4,184 км) септелгези; - Кызыл хоорайның Звездная кудумчузунда орук септелгезиниң 2-ги чадазы (1,492 км). Муниципалдыг тургузуглар орук септээр девискээрлерниң аукцион документилерин дүрген кылып, ону садыглажылгаже салыр ужурлуун регионнуң орук-транспорт яамызы айыткан. «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел объектилерин боттандырар керээлерни муниципалдар март 1-ге чарар ужурлуг. Баш бурунгаар саныышкыннар-биле алырга, дөрт объектиге садыглаашкын түңнели чокка, орук ажылдарынче бо чылын 1,27 млрд рубль үнер. Тожу кожуунда Бии-Хемни кежир көвүрүгнү ажыглалче дужаарын мартче чылдырган. Бо хүнде объект 96 хуу белен деп, яамы дыңнаткан. Чоокку үеде малчын турлагларже оурк-суурну экижидер "Чоннуң көвүрүү" чаа төлевилел эгелээр. Тываның Баштыңы Дээди Хурал (парламент) депутаттарынга бодунуң Айыткалында регион эрге-чагыргазынга бо программаны боттандырар даалганы айыткан.

Возврат к списку