Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Россия-Кыдат бизнес-форумда киржип турар

Владислав Ховалыг Россия-Кыдат бизнес-форумда киржип турар 24.05.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустинниң баштааны российжи делегацияның составы-биле Россия-Кыдат бизнес-форумда киржип турар.
Премьер-министр Кыдат-биле кады ажылдажылганың мурнады боттандырар угланыышкыннарның бирээзинге Россия биле Кыдаттың транспорт талазы-биле кады ажылдаары болур деп айытканын, Тываның губернатору бодунуң блогунда бижээн. "Тыва биле Моолду таварты транспорт оруун тудар бистиң төлевилеливис мында база чугула черни ээлээн" - деп Владислав Ховалыг чугаалаан. "Ооң ажыы дыка улуг. Бирээде, ону боттандырганындан Кыдат болгаш Азияның өске чурттарындан Россияже чүък сөөртүлгезиниң үези кызырлып, ооң өртек-үнези бадар. Ийиде, чурттуң регионнар аразынга экономиктиг харылзаалары сайзырап, бизнеске база инвесторларга чаа аргалар тургустунар".
Тыва бөгүнде ону чүгле чугаалап эвес, а боттандырып турарын регион баштыңы сагындырган. " Алызында делегей чергелиг апарып хөй талалыг статусту алыр Хандагайты-Боршоо автомобиль эрттирилге пунктузун эде чаартыр ажылдар кидин түлүк чоруп турар. Үлетпүр-бүдүрүлге хевирлиг онза экономиктиг зонаны ол чоогунга ажыдар бис" – деп, Ховалыг демдеглээн.
Майның 23-те Шанхайга Россия-Кыдат бизнес-форуму болуп эрткен. Аңаа Россиядан 15 улуг российжи бүдүрүлгелер база чамдык регионнар баштыңнары киришкен. Хемчегниң ажыл-агыйжы программазында пленарлыг кезекте российжи база кыдат талаларның сөс алыры, аграрлыг адырга, транспорт, үлетпүр, энергетика, чурагай адырынга кады ажылдажылганың элээн каш “төгерик столдарын”, «В2В» хевирге ажыл-агыйжы ужуражылгалар эрттирери кирген.
Бөгүн Россия биле Кыдат удур-дедир сырый ажылдап турар. Ийи чурттуң аразында бараан саарылгазы 190 млрд рубль чедир өскен. Кыдаттың удуртулгазы-биле ужуражылга үезинде, РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустин бо чылын ийи чурт ол көргүзүгнү 200 млрд чедириптер боор, а чоокку үелерде оон-даа бедик деңнелче үнер деп, чугаалаан.
Россия-Кыдат бизнес-форуму ийи чурттарының садыг, экономика база инвестиция харылзааларының чаа үе-чадазын эгелээр деп, РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызының удуртукчузу Максим Решетников демдеглээн.


Возврат к списку