Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ээлчеглиг одалга сезону эгелээн

Тывада ээлчеглиг одалга сезону эгелээн 20.09.2023

Сентябрьның 15-тен Кызылдың ЧЭТ республиканың социал объектилеринче болгаш хөй аалдыг каът бажыңнарже чылыгны берип эгелээн. Бүдүрүлгениң удуртукчузу Андрей Троцан сентябрьның 27-ге, келир средага чедир, хоорайже чылыгны төндүр бериптерин дыңнаткан. Чаа-Хөл, Каа-Хем база Таңды кожууннарның организацияларында база чаагайжыттынган квартираларында чылыг чедип келген. Ак-Довурак, Шагаан-Арыг хоорайларга база Хову-Аксы суурга одалга сезону эгелээн.
2023-2024 чылдың одалга сезонунуң белеткелинче 340 млн рубльди республика, федералдыг база тус чер бюджеттеринден үндүргенин регионнуң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.
Сентябрь 19-туу-биле алырга, республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агый болгаш социал адыр объектилериниң кышка ниити белени планның 93,4 хуузу хире. Планнаттынган 1034 хемчегниң 965-и кылдынган.
ЧЭК бүдүрүлгелери 87 хуу, чуртталга-коммунал ажыл-агыйы – 95 хуу, социал адыр объектилери – 98 хуу белен.
Бүдүрүлгелер план езугаар кышка белеткенгенин одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Куулар чугаалаан. Бо хонуктарда котельнаялар база Кызылдың ЧЭТ-и хереглекчилерге чылыг энергиязын бээриниң график езугаар ажылдарны доозуп, ноябрь 1-ге чедир паспортун алыр ужурлуг.
«Россети Сибирь Тываэнерго» бүдүрүлге база республиканың 11 муниципалдыг тургузуглары ноябрь 15-ке чедир паспорттарын алыр.
Чаа-Хөлдүң котельнаязында амге үеде үш котелдуң бирээзинде капитал септелге чоруп турар, ийи ажылчын котел агреграттары чылыг-биле хандырарынга чедер. Кадык камгалалының чамдык объектилеринде белеткел ажылдары уламчылавышаан, ол чылыг дамчыдылгазынга шаптыктавас деп, Эдуард Куулар демдеглээн. Тос бичии котельнаялар Ростехнадзорнуң айытканы хемчеглерни бөгүнде боттандырып турар.
Республиканың чедери берге чурттакчылыг суурларынче ниити хереглелдиң 85 хуузу хире хөмүр-дашты чедирген сайыт чугаалаан. Сентябрьның төнчүзүнге чедир ынаар хөмүр сөөртүлгези доосту бээр.


Возврат к списку