Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада байырлал хүннеринде айыыл чок чоруктуң хемчеглерин күштелдирер

Тывада байырлал хүннеринде айыыл чок чоруктуң хемчеглерин күштелдирер 17.02.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның берген даалгазы-биле, Шагаа, Ада-чурт камгалакчызының база Масленица байырлалдарының хүннеринде хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң хемчеглерин күштелдирер. Байырлал хемчеглериниң үезинде хөй-ниитиниң корум-чурум хайгааралын харыысалгалыг кижилер онза контрольга алыр. Күрүне болгаш муниципалдыг удуртулга органнарын байырлал хемчеглериниң белеткелинче хаара тудар.
Республикага келир неделяда байырлал хемчеглери-биле хөй болганы-биле, хайымныг. Ийи байырлал – Шагаа (февраль 21) биле Ада-чурт камгалакчызының хүнү (февраль 23) дакпырлажы берген, а февральдың 20-ден 26-га чедир Масленица хүннери болур. Ынчап кээрге республиканың чурттакчылары ниитизи-биле беш хонук дыштаныр.
«Чоннуң ынак байырлалы “Шагааны” республиканың Үндезин хоойлузу база тускай хоойлу-биле доктааткан болганда, ооң албан-езузу-биле эрге-байдалы бедик. Ынчангаш күрүне эрге-чагырга органнарының ону эрттиреринге харыысалгазы улуг. Бир дугаарында, тус черниң удуртукчуларынга ол хамааржыр» - деп, губернатор демдеглээн.
Байырлал хүннеринде онза байдалдарны болдурбас дээш, чурттакчылыг черлерге харыысалгалыг албан-хаакчыны быжыглаар. Чер-черлерде харыысалгалыг бөлүктер, эки турачы улусчу дружиналар отрядтары, күш-ажылчы коллективтерден дежурныйлар хүн бүрүде дежурныйлаашкынче үнүп, чылыг-энергетика комплекстериниң объектилерин база өске-даа чугула албан черлери-биле бүдүрүлгелерни хынаар.
Муниципалдыг тургузуглар чагырга даргалары ажылдавас дыштанылга хүннеринде арага аймаан садарынга хоруушкунну тургузуп, суррагат садып турар черлерни илередип тывары-биле, садыг точкаларынче хыналдаларны организастаар. Чагырга черлери Шагааны байырлаарының езулалдарын организастаарын боттарының хыналдазынга алыр. Хөй кижи чыылган хемчеглер эрттирер черлерниң өртке удур айыыл чок чоруун хандырар. Февральдың 20-ден 21 дүнезинде улуг мөргүл үезинде эмчи ачы-дузазын хандырар.
Владислав Ховалыг уругларның айыыл чок чоруунче онза кичээнгейни салырын айыткан. “Айыылдыг бөлүкте” назы четпээннерни база школа учедунда өг-бүлелерге хамаарыштыр профилактика хемчеглерин чорударын өөредилге организацияларының удуртукчулары, назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссиялар даргалары база кожуун чагырга удуртукчулары боттарының хууда харысалгазынга алыр.
Чурттакчы чоннуң санитар-эпидемиологтуг камгалалын чедип алыр дээш, халдавырлыг болгаш вирустуг аарыгларның нептерээнин болдурбас бирги хемчеглер күүселдезин хандырарын бүгү деңнелдиң болгаш муниципалдыг девискээрлер удуртукчуларынга даандырган.


Возврат к списку