Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол көдээ суурларда башкыларга база хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге хөмүр, ыяш база чырык энергиязының чарыгдалын эгидерин айыткан

Шолбан Кара-оол көдээ суурларда башкыларга база хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге хөмүр, ыяш база чырык энергиязының чарыгдалын эгидерин айыткан 11.07.2016
 Тываның көдээ чурттакчыларга социал дуза көргүзериниң хевирлеринче хөмүр, ыяш база чырык энергиязы дээш чарыгдалдарга компенсация бээрин бо 2016 чылда киирген. Ачы-дузаның чаа хевирин көдээ черде ажылдап-чурттап турар башкылар – орус дылдыг болгаш математика башкылары, беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер алыр.
 Социал төлевилелди республика бюджединден акшаландырар. Июль 8-те, Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүнде, Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, республика эрге-чагыргазының суурларда демографтыг политиканы, ие-чашты деткиирин уламчылаар ындыг шиитпирни хүлээп алганын дыңнаткан.  
 «Суурларда 5-ден хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге деткимчени көргүзер дугайында шиитпирни июль 8-те, байырлал хүнүнде, хүлээп алдывыс! Оларга кыжын одаар халас хөмүрнү тускайлаар. Тывалар черле хөй – 10-дан эвээш эвес ажы-төлдүг чораан. Ынчангаш күжүвүс ында. Бөгүн олар эң-не быжыг болгаш турум өг-бүлелер-дир. Чижек кылдыр Мугур-Аксында боттарының - 6, өскүс - 12 ажы-төлдү азырап турар өг-бүлени хамаарыштырып болур. Ужур-чаңчылдарывысты кадагалап чоруурувус эки. Шак ындыг өг-бүлелерниң ачызында суур туттунуп, ажыл-агый сайзырап, чуртталга хайныгып турар» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арнында бижээн. 
 ТР-ниң Саң-хөө яамызының ажылдап кылганы чурум езугаар, хөй ажы-төлдүг өгбүлерге база башкыларга хөмүр, ыяш садып база чырык энергиязынга төлевир дээш деткимчени бээрде, чуртталга оран-савазының нормативин биле энергия хереглелин санааш, компенсацияны чаңгыс удаа көргүзер. Чижээ, регион стандартының нормативи-биле 1 дөрбелчин метр шөлге 119 кг одаар чүүл деп санааш, 18 дөрбелчин метр ниити чуртталга шөлүнге хөмүр-даш дээш субсидия акшазын специалисче шилчидер. Азы ол чиигелдени алыр өг-бүле 2,1 тонна хөмүр-даш садып алган акшазын эгидип ап болур. Чүгле ыяш одаар Тожу биле Тере-Хөл кожууннуң чиигелде алыкчыларынга 4,8 куб ыяшка субсиядия акшазын бээри тодараттынган.  
 Тыва Республиканың Чазааның 2012 чылдың сентябрь 14-те «Тыва Республиканың территориязында коммуналдыг ачы-дуза хереглелиниң нормативин бадылаар дугайында» № 491 доктаалы-биле бадылаан амгы тариф езугаар, бир алыкчыга бээр электроэнергия компенсациязының хемчээлин айда ажыглаар 37,6 кВт/ш азы чылда 451,2 кВт/ш кылдыр санаан. 
  Айыттынган категорияның хамаатыларынга, одалга сезону эгелээринге – октябрь 1-ге чедир, чылда чаңгыс катап компенсацияны бээр. Тус чер чагыргаларының чогуур албаннарынче, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер - күш-ажыл, башкылар - өөредилге эргелелдеринче чогуур бөлүк документилерни сентябрь 1-ге чедир дужаар ужурлуг. Ол документилер-биле ажылды харыылап турар эргелелдер хамаатыларның компенсацияга хамаарышкан билдириишкиннерин бүрүткээш, хүлээп алган хүнүнден эгелеп 10 хонук дургузунда шиитпирни үндүрер. 
  Акша-хөреңгини алган кижилер социал дузаны чогуур сорулгага чарыгдаанын шынзыткан чектерин октябрь 25-ке чедир чагырга черинге дужаар.

Возврат к списку