Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Шериг комиссариады 100 чылдаан юбилейиниң бүдүүзүнде аныяктар ортузунга шериг-патриотчу ажылды күштелдирер

Тываның Шериг комиссариады 100 чылдаан юбилейиниң бүдүүзүнде аныяктар ортузунга шериг-патриотчу ажылды күштелдирер 13.04.2017
 Россияда шериг комиссариадының тургустунганындан бээр 99 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хуралда Тываның Баштыңы ол дугайында чугаалаан. 
 Шолбан Кара-оол ук албанның ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга байырны чедирип тура, шериг комиссариаттарының хүн бүрүде ажыл-чорудулгазында онза черни 100 чылдаан юбилейге уткуштур профугланыышкынныг белеткелдер болгаш аныяктарның патриотчу кижизидилгезинге хамааржыр ажылдар ээлээрин демдеглээн. Республикада чарлаттынган «Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри» төлевилел аңаа идигни бээр. 
 "Дээди Хуралга бодумнуң Айыткалымда аныяктарның патриотчу кижизидилгезинге база оларны каттыштырып мөөңнээрге шупту субъектилер салдарны чедирерин айыткан мен. Чаңгыс чудурук кылдыр каттыжар. Бистиң уругларывыстың угаан-медерелинче, патриотчу кижизидилгеже чаа көрүш-биле көөр комплекcтиг системаны тургузар. Бичиилерниң чүректерин кандыг үлегерлер-биле чаалап алыр бис? Кажан Майның 9-зу барда, бир-ле чүүл бодаан ажыы чок ирги бе? Аңаа бистиң хоочуннарывыстың эрткен оруу дыка херек. Шупту субъектилер аразындан Тыва, шеригже оолдар келдиртиринге шаптараазын чок регион болуп турарынга чоргаарланыр мен. Берген планны кезээде күүседип турар бис. Ол ажыл дээш силерге алдар болгаш мактал. Ындыг болзажок, шериг комиссариады чүгле армияже келдиртилге албан чери, а артканнары Силерге хамаарышпас бооп турарынга, таарзынмайн тур мен. Ол ындыг эвес болур ужурлуг. Шеригже кыйгырткан кижи онча-менди чанып келиринге, силер-биле кады харыысалгалыг бис. Маңаа школалар, шериг баар аныяктар, спортчу каттыжыышкыннар-биле улуг белеткел ажылдары херек. Ону комплекстиг тургузар. Ооң төнчү көргүзүү - чүгле солдатты эвес, а төрээн чуртунуң езулуг патриодун кижизидер. Бистиң ажы-төлүвүс кичээнгейге өссүн дээш, Тываның Чазаа бүгү күштерни салып, кады ажылдаарынга белен. Шеригже келдиртир аныяктарга шериг-патриотчу төптүг шериг комиссариадының чаа оран-савазының тудуунуң дугайында шиитпирни хүлээп алганывыс, анаа-ла ындыг чүүл эвес-тир. Тудугну доозар бис. Чедиишкиннерни күзедим» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.
 Совет Эвилелиниң составынче Тыва кирген соонда, дайынчы 1944 чылдың декабрь 30-де, республиканың шериг комиссариадының төөгүзү эгелээн. Республиканың Камгалал яамызының баазазынга комиссариат тургустунган. Тываның бирги шериг комиссары полковник Сувак Монгуш Човекович болган. 
 Профессионал байырлал таварыштыр күрүне бижиктерин база тывыскан. Шериг-эмчи комиссиязының эмчизи Олег Литовченкога база саң-хөө-экономика килдизиниң начальнигиниң улуг дузалакчызы Сергей Яковлевке албан хүлээлгезин сыныш чок күүседип чорууру дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин тудускан. 
 Россияның чепсектиг күштеринче келдириишкин планын республика 100 хуу күүседип турарын Тываның Баштыңы демдеглээн. Тыва – келдиришкинни чаңгыс-даа үзүп көрбээн чүгле чаңгыс регион. Эрткен чылын Российжи армияның одуругларынче Тывадан 1368 кижи аъттанган, олар чурттуң шупту регионнарында албан хүлээлгезин эрттирип турар. 2017 чылдың январь 1-ден күш кирген өскерилге-биле, ортумак профессионал мергежил чедип ап турар сургуулдарны, назы-харындан хамаарылга чокка, шериг албанынче келдирерин соңгаарлаткан.  
 2017 чылдың часкы келдириишкин кампаниязының үезинде Тыва 608 кижини шериг албанынче аъткарар. Россияның Чепсектиг күштериниң Чиңгине штавының даалгазы ол.

Возврат к списку