Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада COVID-19-ка база гриппке удур тарылганы чергелештир ап болур

Тывада COVID-19-ка база гриппке удур тарылганы чергелештир ап болур 05.09.2022 Бөгүн сентябрь 5-те, республика чазааның аппарат хуралында, Росхереглел хайгааралдың Тывада эргелелиниң болгаш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының берген медээзинден алырга, эрткен неделяда – август 29-тан сентябрь 4-ке чедир, лабораторлуг шинчилелдерниң түңнелинде, 18 муниципалдыг тургузугда COVID-19-тан аараан 1373 кижини тодараткан, эрткен неделяга деңнээрге 993 таварылга эвээш болган.
Эң хөй аараан кижилер: Кызыл хоорайда – 593, Кызыл кожуунда – 144, Барыын-Хемчикте – 88, Эрзин кожуунда – 73 кижи.
Амдыызында аарыг шуут чавырылбаанын кадык камгалал сайыды Анатолий Югай тайылбырлаан, кадык камгалал болгаш өөредилге адырының ажылдакчыларында аарып турарлар хөй.
Бо хүннерде 1594 кижи эмнедип турар. Оларның иштинде 1443 кижи амбулаторлуг эмнээшкинде болза, стационарда – 151 кижи чыдар. 9 кижиниң байдалы берге, деп сайыт дыңнаткан.
Долу тарылга курузун 111300 кижи эрткен, 165 муң кижи, азы тарыдар улустуң 67,2 хуузу тарыттынган. Сентябрь 5-ке чедир 105031 кижи ревакцинаны салдырар ужурлуг. Амдыызында 30731 кижи ревакцинаның долу курузун алган.
COVID-19-тан тарыыры-биле кады, гриппке удур тарыышкынны база чорудуп турар.
- Аарыг эпидемиологтуг байдалче шилчивээнде, тарылга кампаниязын үе шаанда чорудуп, ону доозары чугула – деп, Росхереглел хайгааралының республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак чугаалаан. – Кадык камгалалының делегей организациязы биле Росхереглел хайгааралының баш бурунгаар дыңнатканы-биле алырга, бо сезонда грипп аарыы аажок нептерээр. Ынчангаш тарыдып алыры – эң дээштиг камгалал болур.
Тывада ОРВИ база грипп аарыы неделя санында көвүдеп олурарын эпидемиологтар демдеглээн. Республика девискээринде, чүгле эрткен неделяда, грипптээн кижилерниң саны 30 хуу көвүдээн.
Ковидке база гриппке удур деңге тарыдып болурун, ында кандыг-даа багай чүве чогун Анатолий Югай онзалап айыткан.
Росхереглел хайгааралдың Тывада эргелели эпидемияга удур санитарлыг шупту негелделерни сагыырын республиканың албан, организация черлериниң удуртукчуларынга база катап сагындырган. Хааглыг, азы муңгаш черлерге арынга масканы кедери албан деп чурттакчы чонга дыңнадып, кандыг-бир хемчег эрттирер апарза, ону арыг агаарга эрттирери күзенчиг дээрзин айыткан.

Возврат к списку